Skip navigation

A biológia tanításának elmélete II.

A biológia tanításának elmélete II. c. tárgy kollokviumi tételei

1. A kétszintű érettségi vizsgarendszer előzményei, alapelvei, felépítése.

 

2. A felvételi és érettségi vizsgák kapcsolata 2005-től. Új vizsgatípusok és vizsgaidőszakok.

 

3. Középszintű érettségi vizsga biológiából: felépítése, követelményei, értékelése. Az írásbeli vizsga felépítése, jellemzői.

 

4. A középszintű szóbeli vizsga. Az értékelési útmutatók elkészítésének elvei és a vizsgáztatás gyakorlata. A vizsgára történő felkészítés lehetőségei.

 

5. Emelt szintű érettségi vizsga biológiából: felépítése, követelményei, értékelése. A vizsgára

történő felkészítés lehetőségei.

 

6. Biológia témájú versenyek a közoktatásban. A versenyfelkészítés lehetőségei.

 

7. Az egészségnevelés fogalma, helyzete a közoktatásban. Az egészségnevelés összetevői.

 

8. A biológiatanár szerepe, lehetőségei, módszerei az iskolai egészségnevelésben.

 

9. A környezeti válság jelei napjainkban. Az egyes jelenségek feldolgozása az oktatásban, a környezettudatos viselkedés kialakítása érdekében.

 

10. A környezeti nevelés módszerei I. – Szabadég-iskola, projektmódszer

 

11. A környezeti nevelés módszerei II. – A biológiai vízminősítés közoktatásban felhasználható elméleti alapjai. A biológiai vízminősítéssel kapcsolatos terepgyakorlatok szervezésének módszertana.

 

12. A környezeti nevelés módszerei III. – Poláros fényszennyezéssel kapcsolatos terepgyakorlatok szervezésének módszertana.

 

13. A biológia szertár felszerelése, élősarok, tanulói vizsgálatok I. – gerinces állatok, fotoszintetizáló szervezetek 1. (mohák, harasztok, csírázás, gyökér, szár)

 

14. A biológia szertár felszerelése, élősarok, tanulói vizsgálatok II. – fotoszintetizáló szervezetek 2. (levél, virág, termés), bogárnézős vizsgálatok

 

15. A biológia szertár felszerelése, élősarok, tanulói vizsgálatok III. – gerinctelen állatok 1. (szivacsok, csalánozók, laposférgek, gyűrűsférgek, puhatestűek, rákok, pókszabásúak, rovarok)

 

16. Korszerű módszerek alkalmazása a biológia tanításában II. – Forrás Tantárgyfüggetlen Oktatási Programcsomag, térhatású szemléltetés és megjelenítés

 

Ajánlott irodalom az előadásokon elhangzottak kiegészítésére:

[1] Kriska Gy. (2003): Az édesvizek és védelmük. Műszaki Kiadó, 215. o.

[2] Kriska Gy. (2004): Forrás Tantárgyfüggetlen Oktatási Programcsomag. Flaccus Kiadó, 50. o. + CD

[3] Kriska Gy. (2008): Édesvízi gerinctelen állatok - határozó. Nemzeti Tankönyvkiadó, 268. o.

[4] Kriska Gy. (2008) Térhatású fényképezés és szemléltetés. Flaccus Kiadó, 103. o. + CD

[5] Kriska Gy. (2011): Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 160. o. + DVD

[6] Kriska Gy. (2012): Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 203. o. + DVD

[7] Kriska Gy., Lőw P. (2012): Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 312. o. + DVD

[8] Kriska Gy. (szerk.) (2012): Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 224. o. + DVD

[9] Kriska Gy., Karkus Zs. (2015) A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, 344. o. + digitális melléklet

[10] Lehoczky J. (1999): Iskola a természetben – Raabe Kiadó p. 1-258.

http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/erettsegi2005/tanaroknak/biologia/biologia.htm