Skip navigation

A biológia tanításának gyakorlata

Követelmények, tematika

Tisztelt  Hallgatók!

 

A biológia tanításának gyakorlata tárgyat a páros félévekben oktatjuk, heti három órás gyakorlat keretében, elvégzését a IV. évfolyam 2. félévében ajánljuk. CSAK AZOK VEHETIK FEL, AKIK A TANTERMI DEMONSTRÁCIÓS GYAKORLATOK C. TÁRGYAT MÁR ELVÉGEZTÉK!

A gyakorlatokról való három hiányzás esetén legalább egy gyakorlat anyagát pótolni kell — vagy másik csoportnál, vagy a vizsgaidőszak első hetében kijelölt időpontban (lásd: Tanulmányi és vizsgaszabályzat). A gyakorlatokon zajló munka menete a jelenlevő hallgatók létszámától függ, ezért a kezdés után érkezők már nem tudnak részt venni a gyakorlatokon, késésük hiányzásnak minősül.

A megadott és az alábbi tematikában is feltüntetett határidőre el nem végzett munkák értékelése elégtelen. A beadás határidejét méltánylást érdemlő, indokolt esetekben egyénileg egy héttel meghosszabbítjuk, de ilyenkor az esetleges szóbeli ismertetésre és értékelésre már nincs lehetőség.

Az "elégtelen" értékelést kapott munkát pótolni ill. ismételni kell, legkésőbb a vizsgaidőszak első hetében.

 

 

TEMATIKA:

 

Balesetvédelem, tűzvédelem. A biológia tantárgy tervezése.

Otthon: tanmenet készítése egy választott évfolyam anyagához.

A közoktatásban használt biológia tankönyvek áttekintése és elemzése.

Otthon: Két szabadon választott tankönyv összehasonlító elemzése.

A tankönyvelemzések megbeszélése - elfogadásra

Mikrotanítási gyakorlat 1. - elfogadásra

Mikrotanítási gyakorlat 2. – elfogadásra

A  tanmenet beadási határideje.

Mikrotanítási gyakorlat 3. - elfogadásra

Az írásbeli feladatok a biológiaoktatásban. Az írásbeli feladatok megoldásának és összeállításának metodikája.

Írásbeli ellenőrzési formák a biológia tanítása során. Az írásbeli dolgozatok összeállítása és értékelésük módszertana.

Otthon: Témazáró dolgozat összeállítása és értékelésének megtervezése.

Mikrotanítási gyakorlat I. - jegyre

Mikrotanítási gyakorlat II.jegyre

A témazáró dolgozatok beadási határideje

Mikrotanítási gyakorlat III. - jegyre

A gyakorlati jegy odaítélésekor a következő teljesítményeket értékeljük:

– A beadott tanmenet,

– a beadott témazáró dolgozat és értékelési útmutatója, valamint

– a mikrotanítás érdemjegye.