Skip navigation

A biológia tanításának gyakorlata 0+3

Tisztelt  Hallgatók!
A biológia tanításának gyakorlata tárgyat a páros félévekben oktatjuk, heti három órás gyakorlat keretében, elvégzését a IV. évfolyam 2. félévében ajánljuk. CSAK AZOK VEHETIK FEL, AKIK A TANTERMI DEMONSTRÁCIÓS GYAKORLATOK C. TÁRGYAT MÁR ELVÉGEZTÉK!
A gyakorlatokról való három hiányzás esetén legalább egy gyakorlat anyagát pótolni kell — vagy másik csoportnál, vagy a vizsgaidőszak első hetében kijelölt időpontban (lásd: Tanulmányi és vizsgaszabályzat). A gyakorlatokon zajló munka menete a jelenlevő hallgatók létszámától függ, ezért a kezdés után érkezők már nem tudnak részt venni a gyakorlatokon, késésük hiányzásnak minősül.
A megadott és az alábbi tematikában is feltüntetett határidőre el nem végzett munkák értékelése elégtelen. A beadás határidejét méltánylást érdemlő, indokolt esetekben egyénileg egy héttel meghosszabbítjuk, de ilyenkor az esetleges szóbeli ismertetésre és értékelésre már nincs lehetőség.
Az "elégtelen" értékelést kapott munkát pótolni, ill. ismételni kell, legkésőbb a vizsgaidőszak első hetében.
TEMATIKA:
1.
Balesetvédelem, tűzvédelem. A Biológiai Szakmódszertani Csoport sajátfejlesztésű digitális tananagai
Az 1. mikrotanítás tervezeteinek feltöltése.
2.
Az 1. mikrotanítás óratervezetének bemutatása
3.
Az 1. mikrotanítás óratervezetének bemutatása
4.

Az 1. mikrotanítás óratervezetének bemutatása

5.
Mikrotanítási gyakorlat 1. – elfogadásra
6.
Mikrotanítási gyakorlat 2. – elfogadásra
7.
Mikrotanítási gyakorlat 3. - elfogadásra

A 2. mikrotanítás tervezeteinek feltöltése.

8.
Mikrotanítási gyakorlat 4. - elfogadásra és jegyre
9.
Írásbeli ellenőrzési formák a biológia tanítása során. Az írásbeli dolgozatok összeállítása és értékelésük módszertana.
Otthon: Témazáró dolgozat összeállítása és értékelésének megtervezése.
10.
Mikrotanítási gyakorlat 5. - jegyre
11.
Mikrotanítási gyakorlat 6. – jegyre
A témazáró dolgozatok beadási határideje
12.
Mikrotanítási gyakorlat 7. - jegyre
A gyakorlati jegy odaítélésekor a következő teljesítményeket értékeljük:
– a beadott témazáró dolgozat és értékelési útmutatója, valamint
– a mikrotanítás érdemjegye.
Budapest, 2024. február 14.