Skip navigation

A biológia tanításának gyakorlata II.

Követelmények, tematika

Tisztelt  Hallgatók!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A biológia tanításának gyakorlata II.. tárgyat heti két órás laboratóriumi gyakorlat keretében oktatjuk az őszi félévben, a kiegészítő képzésben részt vevők is csak páratlan félévekben tudják felvenni.

A gyakorlatokról való három hiányzás esetén legalább egy gyakorlat anyagát pótolni kell — vagy másik csoportnál, vagy az utolsó héten. Négy, vagy annál több hiányzás esetén gyakorlati jegy nem adható (lásd: HKR). A terepgyakorlatról történő hiányzás két gyakorlatról történő hiányzásnak minősül! A gyakorlatokon zajló munka menete a jelenlevő hallgatók létszámától függ, ezért a kezdés után érkezők már nem tudnak részt venni a gyakorlatokon, késésük hiányzásnak minősül.

Az alábbi tematikában is szereplő ZH meg nem írása, ill. a beadandó feladatoknál a határidő túllépése elégtelen értékelést von maga után. A beadás határidejét méltánylást érdemlő, indokolt esetekben egyénileg egy héttel meghosszabbítjuk, de ilyenkor a szóbeli ismertetésre és értékelésre már nincs lehetőség. Az „elégtelen” minősítést kapott munkát pótolni ill. ismételni kell, legkésőbb a vizsgaidőszak első hetében.

 

TEMATIKA :

 

1

Bevezetés. A gyakorlati vizsgálatok és a munkalapok szerepe a biológia tanításában és az érettségi vizsgán.

2

Laboratóriumi eszközök, növényhatározás.

3

Állatfelismerés, a terepgyakorlat tantermi előkészítése.

Otthon: munkalapok készítése az 5. hét gyakorlataihoz

4

Terepgyakorlat

A gyakorlaton egyeztetett időpontban kell megjelenni.

A terepgyakorlat dupla gyakorlatnak számít!

5

Rendszertani és ökológiai vizsgálatok  

- Csillós egysejtűek vizsgálata: pozitív-  és negatív kemotaxis vizsgálata

- Vízminta vizsgálata                                                  
- Élesztő mikroszkópos vizsgálata (sejtek felépítése, szaporodás)

- Bergman-szabály modellezése
- Penészgomba, lombosmoha, fonalas moszatok (Oscillatoria, Spyrogira) vizsgálata

- Virág és terméstípusok vizsgálata

- Talaj mésztartalmának kimutatása és vízmegkötő képességének vizsgálata

Otthon: 1. kitöltött gyakorlati munkalap elkészítése          

6

Biokémiai vizsgálatok 
- Redukáló cukrok vizsgálata

- Fehérje kimutatás

- Keményítő vizsgálata

- Fehérje kicsapódás

- Szén-dioxid kimutatás

- Klorofill kromatográfia

- Plazmolízis

- Enzimoptimum

- Adszorpció

- Erjedés

Otthon: 2. kitöltött gyakorlati munkalap elkészítése

7

Sejtbiológiai, szövettani, növényélettani vizsgálatok

- Sejtmag vizsgálat

- Levél- és szárkeresztmetszet készítése

- Csírázás feltételei
- Kaparékkészítés: keményítő szemcsék, növényi szőrök

- Kalcium-oxalát zárvány (hagyma)

- A növényi anyagszállítás (piros tinta)

- Párologtatás vizsgálata

- A fotoszintézis vizsgálata
- Gázcserenyílás vizsgálata

Otthon: 3. kitöltött gyakorlati munkalap elkészítése

8

Életműködések vizsgálata  
- Keményítő emésztés

- Tojásfehérje emésztés (pepszin, dipankrin)

- Gerinctelen állat légzésének vizsgálata     
- Vitálkapacitás

- Kapilláriskeringés

- Térdreflex vizsgálata
- Hal légzésszáma

- Pupillareflex vizsgálata

- Vakfolt kimutatása

Otthon: 3. kitöltött gyakorlati munkalap elkészítése        

9

Mikroszkópos preparátumok készítése, ezek képi dokumentálása digitális eszközökkel.

Leadás: 4 db kitöltött gyakorlati munkalap

10-11

Érettségi a gyakorlatban

Otthon: egy középszintű szóbeli érettségi tétel és hozzá tartozó értékelési útmutató kidolgozása

Leadás: 4 db kitöltött gyakorlati munkalap

12

Zárthelyi dolgozat

Leadás: 1 db középszintű szóbeli érettségi tétel és hozzá tartozó értékelési útmutató

13

Értékelés

 

A gyakorlati jegy odaítélésekor a következő teljesítményeket értékeljük:

– Az elkészített két munkalap

– A beadott érettségi tétel és értékelési útmutató

– A zárthelyi dolgozat eredménye