Skip navigation

Az édesvizek és védelmük

Kriska Gy. (2003) Az édesvizek és védelmük. Műszaki Kiadó, 215. o.

Az édesvizek helyzete napjainkban egyre inkább a figyelem középpontjába kerül. Szinte nem múlik el olyan nap, hogy ne tudósítanának minket pusztító árvizekről, katasztrofális vízszennyezésekről, gátak építéséről, az ivóvízkészletek elszennyezéséről. Ezek a hírek korábban távoli tájakról jutottak el hozzánk, nem éreztük saját bőrünkön az édesvizekkel kapcsolatos súlyos gondokat, de ma már itthon kell szembenéznünk ugyanezekkel a problémákkal. Ahhoz, hogy megérthessük, hogy milyen folyamatok játszódnak le ezeknek a jelenségeknek hatására élő vizeinkben, komplex módon, különböző tudományok (földrajz, fizika, kémia, biológia) eredményeit felhasználva kell megközelítenünk a felmerülő kérdéseket.

A könyvvel olyan segédeszközt kap az olvasó kezébe, amelynek segítségével könnyebben el tud igazodni az édesvizekben lejátszódó, egymással sokszor bonyolult kapcsolatban álló folyamatok között. A természettudományos alapok áttekintése után megismerkedhetünk az édesvizek élőlényegyütteseivel, a biológiai vízminősítés módszereivel. Az emberi környezetátalakítások édesvizekre gyakorolt káros hatásait tárgyalva azokba a környezetkímélő megoldásokba is betekintést nyerhetünk, amelyek széleskörű alkalmazása napjainkra már létfontosságúvá vált az emberiség számára.

Felhasználási terület: egyetemi BSc képzés, biológia, földrajz és komplex természetismeret középiskolai oktatása, BISEL (biológiai vízminősítő program) középiskolásoknak

A könyv jelenleg nem kapható kereskedelmi forgalomban