Skip navigation

Az általános iskolai biológia tanítása 0+2

Aktuális tematika, 2020/21 tanév

„Az általános iskolai biológia tanítása” gyakorlat tematikája

1

A gyakorlati vizsgálatok és a munkalapok szerepe a biológia tanításában és az érettségi vizsgán. A kurzushoz kapcsolódó nyomtatott és digitális szak- és szakmódszertani irodalom áttekintése

2

Zuzmók, mohák, harasztok vizsgálata

Gyakorló feladatok:

Egy pintycsőrű mohafaj és a kúpos májmoha

Háztetőmoha telepe oldalnézetben

Sárga falizuzmó fakérgen

Mocsári zsurló testfelépítése

Mocsári és mezei zsurló

Mocsári zsurló hajtásrészlete

Mocsári zsurló spóraképző füzérei a hajtáscsúcsokon

Erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas) levélfonáka

Erdei pajzsika felnyílt spóratartóinak fénymikroszkópos képe

Csírázással kapcsolatos vizsgálatok

Gyakorló feladatok:

A maghéjától megfosztott (kis kép) és a már csírázó babszem részei

Csírázó bab

A bab toluidinkékkel megfestett szikleveléből készült metszet fénymikroszkópos képe

Fénymikroszkópos metszet a bab töpörödő szikleveléből

A kukorica szemtermésének részei

A kukoricaszem nyílirányú metszete

Csírázásnak indult kukoricaszem

A gyökér felépítése és működése

Gyakorló feladatok:

Páfrány edénynyaláb keresztmetszete, toluidinkékkel festett fénymikroszkópos metszet

A kukorica hajtáseredetű koronagyökérzete

Kukorica-gyökércsúcs horizontális metszetének fénymikroszkópos képe

A gyökércsúcs horizontális metszetének szöveti tagolódása

Kukorica pányvázógyökerének keresztmetszete, toluidinkékkel megfestett preparátum fénymikroszkópos képe

A kukorica gyökérkeresztmetszetének részlete

Gyökérnövekedési kísérlet

A babgyökér elágazási zónában készült keresztmetszete

Másodlagos szállítóelemek képződése a bab gyökerében

A gyöngyvirág rizómájának részlete

A gyöngyvirág rizómájának keresztmetszete, toluidinkékkel megfestett preparátum fénymikroszkópos képe

Sárkányfa toluidinkékkel megfestett gyökérkeresztmetszet-részletének fénymikroszkópos képe

A filodendron léggyökerének keresztmetszete

3

A hajtás felépítése és működése 1.

Egyszikű szár

Gyakorló feladatok:

Hagyma kéregrészletének fénymikroszkópos képe

A békatutaj szárából készült keresztmetszet toluidinkékkel megfestve

Káka szárkeresztmetszetének fénymikroszkópos képe

Kukorica szárkeresztmetszetének részlete fénymikroszkópos képen 1.

Kukorica szárkeresztmetszetének részlete fénymikroszkópos képen 2.

Sárkányfa (Dracaena) szárkeresztmetszetének részlete 1.

Sárkányfa (Dracaena) szárkeresztmetszetének részlete 2.

Kétszikű, elsődlegesen vastagodó szár szöveti felépítése

Begónia edénynyaláb-keresztmetszete, fénymikroszkópos metszet

Begónia bélparenchima

Fekete nadálytő szárkeresztmetszetének fénymikroszkópos képe 1.

Fekete nadálytő szárkeresztmetszetének fénymikroszkópos képe 2.

Mécsvirág szárkeresztmetszetének fénymikroszkópos képe 1.

Mécsvirág szárkeresztmetszetének fénymikroszkópos képe 2. 

Cukkini edénynyalábjának keresztmetszete

Cukkini edénynyalábjának erős nagyítású, toluidinkékkel festett metszete

Kétszikű, másodlagosan vastagodó szár szöveti felépítése

Másodlagos bőrszövet

Parabőr burgonyagumón

Eperfa fiatal ágának részlete fejlődő paraszemölcsökkel

Eperfa idősebb ágának részlete szakadozott bőrszövettel

Kecskerágó idősebb ága

Nyírfa felhasadozott héjkérge

Lián típusú vastagodás

Farkasalma szárkeresztmetszete

Farkasalma fiatal hajtásából készült keresztmetszet fénymikroszkópos képe

Egyéves farkasalma hajtásából készült keresztmetszet fénymikroszkópos képe

Napraforgó típusú vastagodás

Toluidinkékkel megfestett napraforgó szárkeresztmetszet fénymikroszkópos képe

Festetlen napraforgó szárkeresztmetszet fénymikroszkópos képe

Ricinus típusú vastagodás

Paprika terméskocsány-keresztmetszetének toluidinkékkel megfestett
fénymikroszkópos képe 1.

Paprika terméskocsány-keresztmetszetének toluidinkékkel megfestett
fénymikroszkópos képe 2.

Trombitafolyondár szárkeresztmetszetének fénymikroszkópos képe 1.

Trombitafolyondár szárkeresztmetszetének fénymikroszkópos képe 2.

Fiatal muskátliszár keresztmetszetének fénymikroszkópos képe

Másodlagosan vastagodott idős muskátliszár toluidinkékkel megfestett keresztmetszetének fénymikroszkópos képe

Hársfa típusú szárvastagodások

Feketefenyő ágkeresztmetszetének felső megvilágítású fénymikroszkópos képe

Feketefenyőág sugárirányú hosszmetszetének fénymikroszkópos képe

Hársfa ágkeresztmetszetének vágásfelszíne

Hársfa ágkeresztmetszetének felső megvilágítású fénymikroszkópos képe

Toluidinkékkel megfestett bodzaág keresztmetszetének felső megvilágítású fénymikroszkópos képe

Zöldjuharág széli részének keresztmetszete

Zöldjuhar ágkeresztmetszete

Vadgesztenye ágkeresztmetszetének fénymikroszkópos képe

Toluidinkékkel megfestett akác ágkeresztmetszetének fénymikroszkópos képe

Magas kőris ágkeresztmetszete paraszemölccsel

4

Levélmorfológia

Veresgyűrű som levele

A magas kőris levélfonákának részlete

A keserűfű pálhakürtője alól előbújik a növény virágzata

Akác szárnyasan és madársóska tenyeresen összetett levele

Levél szövettan 1., epidermisz

Ferde megvilágítású kép az orgona levélfonáki levonatáról

Kisvirágú nebáncsvirág bőrszövet mikroszkópos képe

Anyósnyelv bőrszövet fénymikroszkópos képe

Nőszirom bőrszöveti levonatának fénymikroszkópos képe

Muskátli levéltépéssel készült fonáki bőrszövetének fénymikroszkópos képe

Kukorica epidermisz levonata paracitikus légzőapparátusokkal

Porcsinrózsa levonat paracitikus légzőapparátusokkal

Begónia levéllevonat ferde megvilágítású fénymikroszkópos képe

Pletyka levél bőrszöveti nyúzatának fénymikroszkópos képe tetracitikus légzőapparátusokkal

Levél szövettan 2.

Kanadai átokhínár levélrészletének fénymikroszkópos képe

Fénymikroszkópos kép a leander levélkeresztmetszetéről

A nád levélkeresztmetszetének fénymikroszkópos képe

Kukorica szállítónyaláb keresztmetszetének fénymikroszkópos képe

Nőszirom levélkeresztmetszetének fénymikroszkópos képe

Lucfenyő tűlevél részlet keresztmetszetének mikroszkópos képe

Erdei fenyő tűlevél toluidinkékkel megfestett keresztmetszete

Virág morfológia

Virágzatok

Termések

5

Gerinctelen és gerinces állatok szervezettani vizsgálata

6

Szerves anyagok vizsgálata. Sejtbiológiai vizsgálatok

7

Állati sejtek vizsgálata

Állati sejtek ultrastruktúrája 1.

Állati sejtek ultrastruktúrája 2.

Állati sejtek ultrastruktúrája 3.

Idegsejtek

Állati szövetek vizsgálata

8

Életműködések vizsgálata

9

Édesvízi gerinctelen állatfelismerés, áramló vizek ökológiai állapotfelmérése (MMCP)

10

Zárthelyi dolgozat (Redmenta feladatsor megoldása)

11

Online konzultáció, értékelés

ÉRTÉKELÉS

A gyakorlati jegy megszerzéséhez a következőket kell teljesíteni:

– 4 gyakorlati munkalap kidolgozása, megoldással együtt dupla órákra (2 x 45 perc). MINTA

– Zárthelyi dolgozat megírása legalább elégséges szinten. Téma: a gyakorlatokon szereplő témakörök ismeretanyaga, amely az alábbi szakirodalmakban is megtalálható.

 SZAKIRODALOM

[1] Kriska Gy. (2008) Édesvízi gerinctelen állatok – határozó. Nemzeti Tankönyvkiadó, 368. o. + CD–ROM

[2] Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 160. o. + DVD, https://drive.google.com/drive/folders/1eoIJVDNv6R-WmhjMVR1uA77qlmbL4zfX

[3] Kriska Gy. (2012) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 203. o. + DVD, https://drive.google.com/drive/folders/1eoIJVDNv6R-WmhjMVR1uA77qlmbL4zfX

[4] Kriska Gy., Lőw P. (2012) Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 222. o. + DVD, https://drive.google.com/drive/folders/1eoIJVDNv6R-WmhjMVR1uA77qlmbL4zfX

[5] Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 224. o. + DVD, https://drive.google.com/drive/folders/1eoIJVDNv6R-WmhjMVR1uA77qlmbL4zfX

[6] Kriska Gy., Gánóczy A. (2013) Bogárnézős vizsgálatok. Növényvilág. Természetismeret gyerekeknek. Flaccus Kiadó, 256. o.

[7] Kriska Gy., Karkus Zs. (2015) A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, 344. o. + digitális melléklet, http://bszm.elte.hu/Kriska_Karkus_konyv.pdf

Digitális segédanyagok: http://totdk.elte.hu/biologia/szakmai_anyagok.html

 

 Korábbi tematika:

Tisztelt  Hallgatók!

                                                                                                          

Az általános iskolai biológia tanítása. tárgyat heti két órás laboratóriumi gyakorlat keretében oktatjuk az őszi félévben, a kiegészítő képzésben részt vevők is csak páratlan félévekben tudják felvenni.

A gyakorlatokról való három hiányzás esetén legalább egy gyakorlat anyagát pótolni kell, vagy másik csoportnál, vagy az utolsó héten. Négy, vagy annál több hiányzás esetén gyakorlati jegy nem adható. A terepgyakorlatról történő hiányzás két gyakorlatról történő hiányzásnak minősül! A gyakorlatokon zajló munka menete a jelenlevő hallgatók létszámától függ, ezért a kezdés után érkezők már nem tudnak részt venni a gyakorlatokon, késésük hiányzásnak minősül.

A laboratóriumi vizsgálatokon csak az vehet részt, aki legalább elégségesre (2) megírja a ZH-t. Az „elégtelen” minősítést kapott munkát pótolni ill. ismételni kell.

 

TEMATIKA:

 

1. Bevezetés

A gyakorlati vizsgálatok és a munkalapok szerepe a biológia tanításában és az érettségi vizsgán. A kurzushoz kapcsolódó nyomtatott és digitális szak- és szakmódszertani irodalom áttekintése.

2. Laboratóriumi eszközök, növényhatározás

Seregélyes T., Simon T (2012) Növényismeret. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 276. o.

3. Terepgyakorlat tantermi előkészítése

Édesvízi gerinctelen állatfelismerés, áramló vizek ökológiai állapotfelmérése (MMCP)

Kriska Gy. (2008) Édesvízi gerinctelen állatok – határozó. Nemzeti Tankönyvkiadó, 368. o.

Kriska Gy., Karkus Zs. (2015) A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, 344. o.

4-5. Terepgyakorlat a Csömöri-pataknál

A gyakorlaton egyeztetett időpontban kell megjelenni.

A terepgyakorlat dupla gyakorlatnak számít!

6. Zárthelyi dolgozat

Téma: édesvízi makrogerinctelen ismeret, MMCP módszer és a 3-4. és a 7-10. gyakorlatok szakmai, szakmódszertani anyaga. A szakirodalom az egyes témáknál szerepel (lásd alább)

7. Rendszertani, ökológiai és szervezettani vizsgálatok  

Csillós egysejtűek vizsgálata: pozitív-  és negatív kemotaxis

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 163-164. o.

 

Vízminta fénymikroszkópos vizsgálata

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 7-26 o.

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 160-163. o.

Bergman-szabály modellezése

Karkus Zs. (2004) A környezeti tényezők tanításának elmélete és gyakorlata: a klimatikus adaptáció A biológia tanítása: módszertani folyóirat 12:(2) 19-22. o.


Élesztő, penészgomba, lombosmoha, fonalas moszatok (Oscillatoria, Spirogyra, Cladophora) sztereó- és fénymikroszkópos vizsgálata

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 21-33 o.

http://belvarbcs-oveges.hu/portal/sites/default/files/kiserleti-munkafuzetek/diak/gombasszunk-eleszto-es-bazidiumos-gombak-vizsgalata-diak.pdf

 

Virág és terméstípusok bogárnézős vizsgálata

Kriska Gy., Gánóczy A. (2013) Bogárnézős vizsgálatok. Növényvilág. Természetismeret gyerekeknek. Flaccus Kiadó, 256. o.

 

Talaj mésztartalmának kimutatása és vízmegkötő képességének vizsgálata

http://www.petrik.hu/files/tamop/KORNY11/KORNY11_TJ_jav.pdf

http://www.petrik.hu/files/tamop/KORNY11/KORNY11_TK_jav.pdf

 

Gerinctelen állatok szervezettani vizsgálata

Kriska Gy., Lőw P. (2012) Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 11-135. o.

Kriska Gy. (2008) Édesvízi gerinctelen állatok – határozó. Nemzeti Tankönyvkiadó, 368. o.

8. Biokémiai vizsgálatok  

Redukáló cukrok vizsgálata

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 46-52. o.

 

Keményítő és cellulóz vizsgálata

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 52-57. o.

 

Fehérje kimutatás

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 57-63. o.

 

Fehérje kicsapódás

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 63-65. o.

 

Lipidek vizsgálata

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 66-67. o.

 

Kolloidrendszer adszorpciója

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 68-69. o.

 

Klorofill kromatográfia

http://www.kfg.hu/biologia/Biokemia/Kromatografia.pdf

9. Sejtbiológiai és szövettani vizsgálatok

 

Sejtmag vizsgálat

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 27 o.

 

Plazmolízis

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 23-26 o.

 

A hajtás szövettani vizsgálata

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 68-128 o.

 

A gyökér szövettani vizsgálata

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 49-67 o.

 

A csírázás és feltételei

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 39-48 o.


Növényi epidermisz vizsgálata

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 30-40 o.

 

Növényi kristályzárványok vizsgálata (vöröshagyma, fikusz, nebáncsvirág)

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 27-29 o.

 

A növényi anyagszállítás mikroszkópos vizsgálata

 

Párologtatás vizsgálata

http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/labor/sites/default/files/A%20viz%20mozgasanak%20a%20vizsgalata%20a%20novenyek%20szervezetebe.pdf

 

A fotoszintézis vizsgálata

https://www.youtube.com/watch?v=7k5jUUJyqNQ

10. Életműködések vizsgálata   

Keményítő emésztés

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 164. o.

 

Tojásfehérje emésztés (pepszin, dipankrin)

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 165-166. o.

 

Erjedés vizsgálata

http://www.eotvos-tata.sulinet.hu/oveges_labor/tananyagok/biologia/munkafuzet/biologia_emelt_tanari.pdf

 

A biológiai oxidáció és fotoszintézis vizsgálata

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 166-168. o.

 

Gerinctelen állat légzésének vizsgálata

Kriska Gy., Lőw P. (2012) Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 11-135. o.

Kriska Gy. (2008) Édesvízi gerinctelen állatok – határozó. Nemzeti Tankönyvkiadó, 368. o.

 

Hal légzésvizsgálata

http://munkafuzet.perczellabor.hu/7-evfolyam/biologia/animaciok/legzes-a-vizben-a-halak-legzese-kulonbozo-homersekletu-vizben.html


Vitálkapacitás mérése

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 167. o.

 

Kapilláriskeringés vizsgálata

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 168-169. o.

 

Vérnyomás mérés

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 169-170. o.

 

Érzékeléssel kapcsolatos vizsgálatok

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 170-180. o.

 

Térdreflex vizsgálata

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 180. o.

11. Mikroszkópos preparátumok készítése, ezek képi dokumentálása digitális eszközökkel.

Leadás: 4 db kitöltött gyakorlati munkalap

Kriska Gy., Karkus Zs. (2015) A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, 344. o.

12. Értékelés

 

A gyakorlati jegy odaítélésekor a következő teljesítményeket értékeljük:

– Az elkészített négy bogárnézős munkalap

– A zárthelyi dolgozat eredménye