Skip navigation

Biológia a közoktatásban

Követelmények, tematika

Tisztelt  Hallgatók!

 

A biológia a közoktatásban tárgyat a páros félévekben oktatjuk, heti 1 órás gyakorlat keretében, amit tömbösítve heti 2 órában tartunk meg. A gyakorlatokról való két hiányzás esetén legalább egy gyakorlat anyagát pótolni kell — vagy másik csoportnál, vagy a vizsgaidőszak első hetében kijelölt időpontban (lásd: Tanulmányi és vizsgaszabályzat). A megadott és az alábbi tematikában is feltüntetett határidőre el nem végzett munkák értékelése elégtelen. A beadás határidejét, méltánylást érdemlő, indokolt esetekben egyénileg egy héttel meghosszabbítjuk. Az "elégtelen" értékelést kapott munkát pótolni ill. ismételni kell, legkésőbb a vizsgaidőszak első hetében.

A számítógépes munkához szükséges segédanyagokat a "Könyvajánló"-nál a "A biológia tanításának elmélete és gyakorlata" c. könyv ismertetőjénél lehet letölteni.

 

TEMATIKA (kedd-csütörtök):

1.

A digitális tananyag elkészítésének lépései. Az önálló hallgatói munka során használható tananyagelem gyűjtemények bemutatása. A tananyagelem készítés technikai eszközei. Otthon: szinopszis kidolgozása egy önállóan választott témakör (3-4 tanóra) digitális tananyagának elkészítéséhez.

2.

Az elkészült szinopszisok szóbeli ismertetése - elfogadásra. Tananyagelemek gyűjtése és készítése.

Otthon: az egyes órákhoz tartozó óratervezetek kidolgozása, a digitális tananyag vázának elkészítése exe-learning programmal.

3.

A digitális tananyagváz szóbeli ismertetése, bemutatása – elfogadásra. Szinopszisok beadása. Otthon: a digitális tananyag fejlesztése.

4.

A digitális tananyag fejlesztése, a munka során felmerült problémák megvitatása. Az óratervezetek beadása. Otthon: a digitális tananyag fejlesztése.

5.

A digitális tananyag fejlesztése, a munka során felmerült problémák megvitatása. Otthon: a digitális tananyag fejlesztése.

6.

Az elkészült digitális tananyagok szóbeli ismertetése, bemutatása. Értékelés

A gyakorlati jegy odaítélésekor a következő teljesítményeket értékeljük:

– A beadott szinopszis

– Óratervezetek

– Digitális tananyag