Skip navigation

Biológia feladatok megoldása 0+3

TEMATIKA

Osztatlan biológia (egészségtan) tanárképzés tantárgyleírás –gyakorlati óra

A tárgy

kódja

később generálandó!

megnevezése (magyar)

Biológia feladatok megoldása

(angol)

Tasks in biology teaching

heti óraszáma

3

kredit értéke

3

tárgyfelvétel típusa

kötelező

a meghirdetés féléve

10.

hallgatói létszám

előfeltétel(ek) – tantárgyi

-

előfeltételek – ismeretkör

-

előfeltételek – előzetes felmérés

nem

A tárgyfelelős

neve

beosztása

Neptun kódja

tanszéke

Az oktatás célja

Tudás

Feleletválasztási és feleletalkotási feladatok. Grafikonelemzési és táblázatos feladatok.  Ábraelemzési és számítási feladatok a biológiában.  Szövegértési és szövegalkotási feladatok. Halmazbasorolási, illesztés és párosítás típusú feladatok. Problémafeladatok és élettani számítások a biológiában. A genetikai feladatok megoldásának módszertana. Versenyfeladatok, megoldásuk és összeállításuk módszertana.

Képesség

A hallgató legyen képes emelt szintű érettségi és versenyfeladatok önálló összeállítására, megoldására és értékelésére, a különböző biológia tudományterületek szintetizáló ismeretére.

Attitüd

később kitöltendő

Autonómia és felelősség

később kitöltendő

A tantárgy tartalma (14 hétre)

 

1

Írásbeli feladatok a biológia oktatásban

Otthonra: Számolási feladat kidolgozása

 

2

Érettségi feladatok, versenyfeladatok

 

3

Érettségi feladattípusok megoldása-elfogadásra

 

4

Érettségi feladattípusok megoldása-elfogadásra

 

5

Érettségi feladattípusok megoldása-elfogadásra

 

6

Érettségi feladattípusok megoldása-jegyre

 

7

Érettségi feladattípusok megoldása-jegyre

 

8

Érettségi feladattípusok megoldása-jegyre

 

9

Versenyfeladatok megoldása-elfogadásra

Számolási feladat beadási határideje

 

10

Versenyfeladatok megoldása-elfogadásra

 

11

Versenyfeladatok megoldása-jegyre

 

12

Versenyfeladatok megoldása-jegyre

 

13

Versenyfeladatok megoldása-jegyre

 

14

Értékelés

Számonkérési és értékelési rendszer

követelmény típusa

gyakjegy(5)

az értékelés alapja

gyakjegy

 

 

Évközi feladatok 

-          beadott számolási feladat

-          érettségi feladattípusok megoldása

-          versenyfeladatok megoldása

Irodalom / Tananyag

Kriska György és Karkus Zsolt: A biológia tanításának elmélete és gyakorlata c. jegyzet megfelelő fejezetei

Érettségi és versenyfeladatok gyűjteménye, www.oktatas.hu

Költségek 

Oktató(k)

Kitöltendő, ha nem egyezik a tantárgyfelelőssel vagy több oktató tartja!

 

 

 

1.

Nyárády Mariann (FOJYJE)

 

2.

Kriska György (RJZGX2)