Skip navigation

Édesvízi gerinctelen állatismeret 0+2

Tantárgycím: Édesvízi  gerinctelen állatismeret

Freshwater Invertebrate Identification and Survey

1. A meghirdető tanszék:

Biológiai Intézet, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék

Tantárgyfelelős személy :

Dr. habil. Kriska György,  (Biológiai Szakmódszertani Csoport)

 

1. A tantárgy előadói:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Intézet:

Dr. Kriska György

egyetemi docens

Embertani Tsz, Biológia Szakmódszertani Csoport, Biológia Int.

 

3. A tantárgy célkitűzése:

Az édesvizek mikroszkopikus és makroszkopikus gerinctelen élőlényegyütteseinek bemutatása gyakorlatközpontú foglalkozások keretében. A kurzus egyik célja a témával kapcsolatos elméleti ismeretek átadása az egyes taxonok életmódjával testfelépítésével és határozásával kapcsolatban. A természetes élőhelyeken és laboratóriumi körülmények készült álló és mozgóképes illusztrációkkal szemléltetett előadás megfelelő elméleti alapot ad a foglalkozások második részében következő gyakorlati vizsgálatokhoz. Ez utóbbi során a hallgatók élő és alkoholban rögzített állatok vizsgálatával ismerkednek meg azokkal a morfológiai bélyegekkel, amelyek lehetővé teszik a magasabb, elsősorban családtaxonszintű azonosítását az egyes típusállatoknak. A hallgatók sztereomikroszkóp és fénymikroszkóp segítségével, párosával dolgozva azonosítják az élőlényeket. Munkájukat a Nemzeti Tankönyvkiadónál 2008-ban megjelent „Édesvízi gerinctelen állatok – határozó” című könyv segíti. Az egyes taxonok azonosítására a http://bszm.elte.hu/vizger.htm honlapról ingyenesen letölthető, PC-n és mobiltelefonon futtatható interaktív képes határozók is használhatók.

A kurzus részeként 3 terepgyakorlat kerül megrendezésre különböző vizes élőhelyeken (kőgörgeteges hegyipatak, lassúfolyású síkvidéki patak, állóvízi élőhely), amelynek eredményeként a hallgatóknak lehetőségük nyílik az egyes élőhelytípusok jellegzetes makrogerinctelen élőlényegyüttesének megismerésére. A terepgyakorlatok időzítése az elméleti tematikával összhangban áll, a tantermi foglalkozásokon elsősorban a terepen begyűjtött állatokat vizsgáljuk.

4. A tantárgy részletes tematikája

 1. Terepi és laboratóriumi módszerek
 2. Terepgyakorlat 1.: Dunakeszi láp, Dunakeszi
 3. Szivacsok (Porifera),  csalánozók (Cnidaria), mohaállatok (Bryozoa),
 4. Laposférgek (Platyhelminthes), csillóshasúak (Gastrotricha), medveállatkák (Tardigrada), kerekesférgek (Rotatoria)
 5. Húrférgek (Nematomorpha), fonálférgek (Nematoda),puhatestűek (Mollusca), gyűrűsférgek (Annelida)
 6. Terepgyakorlat 2.: Csömöri-patak, Káposztásmegyer
 7. Pókszabásúak (Arachnida), rákok (Crustacea)
 8. Ugróvillások (Collembola), kérészek (Ephemeroptera), szitakötők (Odonata)
 9. Terepgyakorlat 3.: Bükkös-patak, Pilis-hegység
 10. Álkérészek (Plecoptera), poloskák (Heteroptera), bogarak (Coleoptera)
 11. Fátyolkák (Sialidae, Osmylidae, Sisyridae), tegzesek (Trichoptera ), lepkék (Lepidoptera), kétszárnyúak (Diptera)

 

5. A tantárgy oktatásának módja:

gyakorlat (0+2 óra)

6. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Kriska Gy. (2008) Édesvízi gerinctelen állatok – határozó. Nemzeti Tankönyvkiadó, 268. o. + CD–ROM

7. Képzés: BSc

8. Szak: Biológia (kutató és tanár), Környezettan (kutató és tanár).

9. Javasolt szemeszterek: 4-6 (ajánlott: Biológusok: Állatrendszertan III A vagy B gyakorlat sikeres teljesítése után, Környezettanosok: Állattani alapismeretek teljesítése után).