Skip navigation

Fotoszintetizáló szervezetek I.

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 160. o. + DVD

A Nemzeti Tankönyvkiadó megszűnt ezért a könyv és DVD melléklete a Kello webáruházából szerezhető be jelentős árkedvezménnyel, 1230 Ft-ért:

http://webshop.kello.hu/nem-jegyzeki-tankonyv/biologia-erettsegi-fotoszintetizalo-szervezetek-i-et040907

Az „Érettségire felkészítő” című könyvsorozat kiadását elsősorban a közoktatást szabályozó dokumentumok (pl. részletes érettségi követelmények) megjelenése tette szükségessé, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek a tanulók gyakorlati ismeretszerzésére és a korszerű ismeretek átadására. Az önálló kísérletezést, kísérletelemzést elváró biológia érettségi és versenyfeladatok általánossá válását nem előzte meg, és nem is követte olyan gyakorlatorientált segédanyagok megjelenése, amelyek az évtizedekkel korábban megjelent praktikumok keretein túllépve segítették volna az általános és középiskolás diákok, a természettudományos pedagógusképzésben résztvevő hallgatók és a biológia tanárok felkészülését. Innen-onnan átvett kísérleteket és gyakorlati feladatokat persze ma már szinte valamennyi biológia tankönyv tartalmaz, amelyek azon túl, hogy nagyon hangzatosak, a leírás pontatlansága, vagy az elmaradt kipróbálás miatt sokszor kivitelezhetetlenek. A kevés hiteles és szakmailag korrekt gyakorlati segédanyag, pedig szegényes képi szemléltetése miatt nem lehet hatékony eszköze a korszerű biológiaoktatásnak. Kiadványunk az évtizedekkel korábban megjelent praktikumok keretein túllépve a modernkor elvárásainak megfelelve ad elsősorban a középiskolások számára olyan gyakorlati biológia ismereteket, amelyek a korszerű elméleti részekkel együtt hatékonyan segítik a diákok felkészülését az érettségire közép- és emeltszinten egyaránt. A könyvben szereplő látványos és tanulságos kísérletek elvégzéséhez csak olyan eszközökre van szükség, amelyek megtalálhatók egy átlagosan felszerelt biológia szaktanteremben, ezért ezek részét képezhetik a középszintű érettségi gyakorlati tételeinek és a gyakorlati vizsgarészt kiváltó tanulói projekteknek is.

A kiadvány lényeges tartozéka egy DVD melléklet, amely a könyv teljes képanyaga mellett eredeti elektronikus segédleteket (hagyományos és térhatású képek, HD minőségű filmfelvételek és ellenőrző programok) tartalmaz. Ezek támogatást nyújtanak az interaktív táblás oktatáshoz, a gyakorlati foglalkozások előkészítéséhez, értékeléséhez, önálló felkészüléshez és csoportmunkához. A páratlanul gazdag, 1316 eredeti, önállóan is felhasználható illusztrációt tartalmazó korszerű oktatóanyag megfelelő alapját képezi az emelt szintű biológia érettségire való felkészülésnek.

A könyvben és a DVD mellékleten szereplő illusztrációs anyag (fotó, videó) elkészítésénél a legfontosabb szempont az volt, hogy valóságos képet adjon a vizsgálati objektumról. A gyakorlatokat illusztráló fotók középkategóriás analóg és digitális fényképezőgéppel, iskolai sztereó- és fénymikroszkóppal készültek. Különleges mikroszkópi felvételeket csak az algákkal foglalkozó fejezet tartalmaz, amelyeket dr. Lovas Béla a hazai mikrográfia kiemelkedő egyénisége készített. A képek többsége részletesen feliratozott, ami elég támpontot nyújt az egyes makro- és mikroszkopikus jellegzetességek felismeréséhez.

A könnyen reprodukálható kísérletek közlése mellett a könyv másik fontos feladatának tartjuk, hogy korszerű biológiai ismereteket és szakmailag korrekt nevezéktant közvetítsen. A kiadványban szereplő fejezetek tárgyalása esetenként részletesebb a közoktatásban elvártnál, mégis fontos ezek szerepeltetése két okból. Egyrészt azért, mert a szaktanárok körében még ma is közkedvelt régebbi tankönyvek ismeretanyaga és fogalomhasználata esetenként már túlhaladott. Másrészt azért, mert a legegyszerűbb vizsgálati objektum, például egy faág tüzetesebb vizsgálatánál is megjelennek olyan alkotóelemek (pl. szakadozott epidermisz, paraszemölcsök, periderma, héjkéreg stb.), amelyek megnevezésétől nem tekinthetünk el. Ezen ismeretek bemutatatásával egyrészt olyan háttéranyagot szeretnénk adni a tanárok számára, amelyet belátásuk szerint hasznosíthatnak tovább tanítási gyakorlatukban, másrészt olyan kiegészítő információkat közlünk az érdeklődőbb diákokkal, ami lehetőséget ad arra, hogy könnyebben kapcsolatba tudják hozni a közoktatásban megtanultakat egyetemi tanulmányaikkal. Könyvünkben a közoktatásban elfogadott és széles körben használatos szakkifejezéseket használtuk, ugyanakkor nem kerülhettük el azt, hogy a legfontosabb fogalmak értelmezésekor a korszerű hazai szakirodalom alapján kritikai észrevételeinket is megfogalmazzuk és javaslatot tegyünk az elavult nevezéktan korrekciójára egy külön fejezetben. Ez „A növények fejlődése és szöveti szerveződése” című fejezet a könyvsorozat második kötetében szerepel egy másik összefoglaló résszel együtt, amely a földi élet jelenleg legelfogadottabb törzsfájával és az élőlények korszerű rendszerezésével foglalkozik.