Skip navigation

Fotoszintetizáló szervezetek II.

Kriska Gy. (2012) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 203. o. + DVD

A Nemzeti Tankönyvkiadó megszűnt ezért a könyv és DVD melléklete a Kello webáruházából szerezhető be jelentős árkedvezménnyel, 1230 Ft-ért:

http://webshop.kello.hu/nem-jegyzeki-tankonyv/biologia-erettsegi-fotoszintetizalo-szervezetek-ii-et040908

Könyvsorozatunk második része a levél a virág és a termés felépítésével, működésével kapcsolatos ismeretek tartalmazza. A könyv az első részhez hasonlóan magában foglalja a témával kapcsolatos alapismereteket és a kísérletek, megfigyelések képekkel illusztrált leírásait. A fent említett szervek vizsgálatára makroszkópos és mikroszkópos szinten egyaránt sor kerül, így a szabad szemmel jól felismerhető részletek bemutatásán túl a szöveti felépítést is megismerhetjük. Az egyszerű eszközökkel gyorsan elvégezhető feladatok látványos és jól reprodukálható eredményeket adnak, alkalmazásuk támogatja az ismeretek gyakorlatközpontú rögzítését, fejleszti a diákok problémamegoldó képességét és erősen motiváló hatású. A kísérletek és megfigyelések elvégzéséhez szükséges anyagok felsorolása és az alkalmazott módszerek leírásai az egyes gyakorlatoknál szerepelnek, de a legfontosabb mikroszkópos vizsgálati módszereket a könyv végén is összefoglaljuk egy külön fejezetben. A kiadvány szövegében leginkább a közoktatásban elterjedt szakkifejezéseket használtam, ugyanakkor a korszerű hazai szakirodalom alapján kritikai észrevételeimet is megfogalmaztam, és javaslatot tettem az elavult nevezéktan korrekciójára a könyvvégi „A növények szöveti szerveződése” című fejezetben. Szintén a könyv végén szerepel egy másik összefoglaló fejezet, amely a földi élet jelenleg legelfogadottabb törzsfájával és az élőlények korszerű rendszerezésével ismerteti meg az olvasót.

A gyakorlati megtapasztaláson alapuló oktatás támogatása mellett a kiadvány másik fontos célkitűzése az, hogy páratlanul gazdag digitális melléklete révén segítséget adjon a szaktanároknak a biológia órák interaktív táblás szemléltetőanyagainak összeállításához a közép és emeltszintű érettségire való elméleti felkészítéshez. A könyv DVD melléklete 1316 eredeti, önállóan is felhasználható elektronikus illusztrációt tartalmaz, amelyek között megtaláljuk a hagyományos és térhatású képeket, a HD minőségű filmfelvételeket és interaktív ellenőrző programokat. A hatalmas mennyiségű digitális szemléltető anyag használatát a könyvsorozat első és második részének végén szereplő nézőképekkel illusztrált nyomtatott segédletek segítik, amelyek egyszerre adnak lehetőséget a különböző szemléltetőanyagok (feliratozott, feliratnélküli és 3D kép, animáció, film) kiválasztására. Ily módon a tanárnak lehetősége nyílik arra, hogy számítógép használat nélkül, a segédleteket átlapozva válassza ki első menetben a tanórán felhasználni kívánt digitális szemléltetőanyagokat. Nagyon fontos kihangsúlyoznunk, hogy a DVD melléklet nem csupán egy modernkori, szükséges velejárója a könyvnek, hanem egy olyan komplex digitális oktatócsomag, amely a kidolgozást megelőző részletes szakmódszertani tervezésnek és az ezt követő kipróbálásnak köszönhetően valóban hasznos eszköze lehet a biológia digitális alapú oktatásának. A elektronikus melléklet kettős funkciójú. Egyrészt tartalmaz egy az oktató DVD-k hagyományait követő több részből álló interaktív oktatóprogramot, másrészt egy digitális adatbázist is magába foglal, amelynek elemei önállóan, egymással tetszőleges módon kombinálva is használhatók. Bár az oktatóprogramban való gyors navigálást változatos menüsorok és nyomógombok segítik, figyelembe véve azt a tényt, hogy egy módszertanilag változatos tanóra esetében az egyes digitális elemek (2D-3D, felirat nélküli és feliratozott képek, animációk, filmrészletek) bemutatására esetenként igen gyorsan és akár egyszerre is sort kell kerítenünk, a merev oktatóprogram struktúra nem minden szempontból képes kielégíteni az igazán kreatív alkotó szaktanár igényeit. Ezért a DVD melléklet az oktatóprogram mellett egy digitális adatbankot is magában foglal, amely az összes digitális elemet (kép, film, interaktív animáció) külön-külön is felhasználható fájlok (jpg, wmv, swf) formájában tartalmazza. Az adatbankban való eligazodást segítik a fentiekben már említett könyvvégi nézőképes segédletek. A digitális adatbank és könyvben szereplő nyomtatott segédletek együttes alkalmazásával a tanárok könnyen megtervezhetik interaktív táblás óráikat.