Skip navigation

Hallgatói segédletek

Terepi segédletek

Magyar Makrozoobenton Családtaxon Pontrendszer

Gyakorlati munkalapok

A növénytani ismeretek oktatása elképzelhetetlen tanulókísérletek, vizsgálatok, megfigyelések, növényhatározás nélkül. A gyakorlati órák a kutató módszerek elsajátítását, az önálló ismeretszerzést szolgálják, a tanulók számára a környező világ felfedezésének örömét nyújtják. A gyakorlati órák fontos segédeszközei a munkalapok, amelyeket a diákok vizsgálataik során töltenek ki. A honlapról a megoldott és megoldatlan (üres) munkalapok is elérhetők PDF formátumban. Letöltésük a munkalapok első oldalképére kattintva tölthetők le.

A munkalapok gyakorlatsorai egy téma köré szerveződnek. Terjedelmükben eltérőek, egymással kombinálhatóak, többségükben a megértést segítendő elméleti anyagot is tartalmazzák, nem tartalmaznak viszont időtartam megjelöléseket. A növényszervezettanhoz kapcsolódó laboratóriumi kísérletek nagyobb önállóságot, fegyelmet igényelnek. A metszetkészítés technikáját a gyakorlatok folyamán kell elsajátítani, időnként kudarcok árán. A munkalapok minden esetben tartalmazzák a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges anyagok és eszközök listájának leírását (ez nagyban megkönnyíti az előkészületeket).  A munkalapokban szereplő képanyag nagy segítséget nyújt a kísérletek eredményeinek értelmezésében. Morfológiai vizsgálatoknál beépítésre kerültek a növényhatározó használatát gyakoroltató feladatok is. A legtöbb munkalap esetében a fő feladat valamilyen vegetatív növényi szerv megismerése, a tanulók ezt többnyire saját készítésű metszetek segítségével valósítják meg.

A munkalapok átszerkeszthetőségét segíti, hogy word dokumentumban is letölthetők a nagyobb témakörök végén, illetve az, hogy a képek nagy felbontásban szerepelnek (ezért jól nagyíthatók) a word dokumentumokban.

Reményeink szerint a tanulókísérletek sikeres elvégzésekor megvalósulnak a következő célok: egy-egy elméleti ismeret igazolása, a kísérlet során a törvényszerűségek felismerése, saját megfigyelések alapján a megfelelő magyarázatok megfogalmazása.

Óratervezetek
Tankönyvelemzés
Óralátogatás
Exe Learning