Skip navigation

Oktatott tantárgyak

A BIOLÓGIA SZAKMÓDSZERTANI CSOPORT ÁLTAL OKTATOTT TÁRGYAK RENDSZERE AZ MA KÉPZÉSBEN

 

 

PÁRATLAN FÉLÉVEKBEN

PÁROS FÉLÉVEKBEN

Kötelező tárgyak

b2bn5101       

Tantermi biológiai demonstrációs gyakorlatok GY (0+3 óra)

b2bn1201                  

A biológia tanításának elmélete I. EA (1+0 óra)

b2bn1302                  

A biológia tanításának elmélete II. EA (2+0 óra)

b2bn5201                  

A biológia tanításának gyakorlata I. GY (0+3 óra)

b2bn5302                  

A biológia tanításának gyakorlata II. GY (0+2 óra)

b2bn5403                  

Biológia a közoktatásban GY (szeminárium) (0+1 óra)

TANM-GYAK-101/BIO                 

Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium (0+2 óra)

TANM-GYAK-101/BIO                 

Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium (0+2 óra)

Spec. koll.

bbtn9024

A biológiai oktatási formák elmélete és gyakorlata (2+0 óra)

bbtn5803

Biológia a közoktatásban EA (2+0 óra)

 

 

Ajánlott tárgyfelvételi sorrend az 5 féléves képzésben:

1. félév

2. félév

3. félév

4. félév

5. félév

Tantermi biológiai demonstrációs gyakorlatok

A biológia tanításának elmélete I.

A biológia tanításának elmélete II.

Biológia a közoktatásban GY (szeminárium)

Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium

 

A biológia tanításának gyakorlata I.

A biológia tanításának gyakorlata II.

 

 

 

 

Ajánlott tárgyfelvételi sorrend a 3 féléves képzésben (biológus MSc diplomával rendelkezőknek):

1. félév

2. félév

3. félév

Tantermi biológiai demonstrációs gyakorlatok

A biológia tanításának elmélete I.

Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium

A biológia tanításának elmélete II.

A biológia tanításának gyakorlata I.

 

A biológia tanításának gyakorlata II.

Biológia a közoktatásban GY (szeminárium)

 

 

Megjegyzések:

-  A főiskolai tanári diplomával rendelkezők 2 ill. 3 féléves kiegészítő képzésében csak a Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium a kötelező tárgy

- A biológia tanításának gyakorlata I. csak a Tantermi biológiai demonstrációs gyakorlatok elvégzése után vehető fel

- A gyakorlóiskolai tanítási gyakorlat előfeltétele az 5 féléves képzésben az első két félév, a 3 féléves képzésben az első félév tárgyainak elvégzése