Skip navigation

Osztatlan képzés

Tájékoztató a tanári szakdolgozatok elkészítéséhez

A tanári szakdolgozattal kapcsolatos információk a következő helyen érhetők el: http://tkk.elte.hu/szakdolgozat/

Tájékoztató az aktuális (a 2017/2018-as tanév tavaszi és 2018/2019-es tanév őszi félévre vonatkozó) szakdolgozati teendőkről, határidőkről.

 

A 2018/2019. tanév tavaszi félévében záróvizsgázó hallgatókra vonatkozó információk:

1) Az osztatlan tanárképzés szakdolgozati témáinak meghirdetése

Határidő: 2018. február 12.

2) A szakdolgozati téma és témavezető szakfelelősi jóváhagyatása, valamint az esetleges titkosság engedélyezése. Határidő: 2018. március 16. (A szakdolgozati témabejelentőt a hallgatók a kari Tanulmányi Hivatalban a kari tanárképzési referensnél adhatják le 2018. március 16-ig.).

3) A leadott szakdolgozati témák esetleges módosítása a szakfelelős és a témavezető jóváhagyásával. Határidő: 2018. október 15. (A hallgatók ezt is a kari Tanulmányi Hivatalban a tanárképzési referensnél adhatják le 2018. október 15-ig.)

E szakdolgozatok leadására a 2018/2019-es tanév tavaszi félévében 2019. április 20-ig kerül majd sor. A hallgatók abban az esetben vehetnek részt a záróvizsgán, amennyiben az összes (szaktárgyi és összefüggő) tanítási gyakorlatot teljesítették, valamint leadták a szakdolgozatot és portfóliót.

 

A 2018/2019. tanév őszi félévében záróvizsgázó hallgatókra vonatkozó információk:

1) A 2017. október 15-ig leadott szakdolgozati témák esetleges módosítása a szakfelelős és a témavezető jóváhagyásával. Határidő: 2018. április 15. (A hallgatók ezt is a kari Tanulmányi Hivatalban a tanárképzési referensnél adhatják le 2018. április 15-ig.)

2) Az OT-SZD-(szak rövidítés) kódú, Egyéni szakdolgozati munka című 8 kredites, 1 kontakt órás tárgy meghirdetése. Határidő: 2018. április első hetének vége. (HKR 56.§ (1)) A tárgyhoz tartozó kurzus a szakdolgozat témavezetőjéhez vagy külsős témavezető esetén a szakfelelőshöz rendelve kerül meghirdetésre. E szakdolgozatok leadására a 2018/2019-es tanév őszi félévében 2018. november 20-ig kerül majd sor.

A Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács 24/2017. (XII. 11.) számú határozata az osztatlan tanárképzésben előírt szakdolgozathoz tartozó (8/2013. EMMI rendelethez 1. melléklet 4.5. pontja szerinti), az abszolváláshoz szükséges 8 kredit megszerzését (az említett, egyéni szakdolgozati munka című) tárgyhoz köti. A szakdolgozat elkészítése a törvény szerint (2011. évi CCIV. törvény 108.§ 47. pont) továbbra sem szükséges az abszolváláshoz. A tárgy értékelése gyakorlati jegy formájában 2 fokozatú skálán történik. Az osztatlan tanárképzés általános szakdolgozati követelményeiről ITT tájékozódhatnak részletesen.

A BIOLÓGIAI SZAKMÓDSZERTANI CSOPORT SZAKDOLGOZATI TÉMÁI

Környezeti nevelési projektek

Tanösvény szakmódszertani feldolgozása (témavezető: Kriska György)

Mobiltelefonra optimalizált online gerinctelen állathatározó elkészítése és gyakorlati tesztelése (témavezető: Kriska György)

Mobiltelefonra optimalizált online édesvízi gerinctelen állathatározó elkészítése és gyakorlati tesztelése (témavezető: Kriska György)

Életközösség, élőhelytípus mobiltelefonra optimalizált online bemutatóanyagának elkészítése és gyakorlati tesztelése (témavezető: Kriska György)

Zseblabor összeállítása és terepi kipróbálása (témavezető: Kriska György)

Aszfaltút, mint poláros fényszennyező objektum terepi vizsgálatának szakmódszertani feldolgozása (témavezető: Kriska György)

Üvegépület, mint poláros fényszennyező objektum terepi vizsgálatának szakmódszertani feldolgozása (témavezető: Kriska György)

E-learning alkalmazása a biológia szaktanteremben

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal a szervetlen és

szerves alkotóelemek című témakör feldolgozásához (témavezetők: Nyárády Mariann és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal az anyagcsere folyamatai című témakör feldolgozásához (témavezetők: Nyárády Mariann és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal a sejtalkotók az eukarióta sejtben című témakör feldolgozásához (témavezetők: Nyárády Mariann és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal az állati szövettan témakörének feldolgozásához (témavezető: Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal a növényi szövettan témakörének feldolgozásához (témavezető: Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal a növényvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából című témakör feldolgozásához (témavezető: Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal a gombák témakörének feldolgozásához (témavezető: Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal a növényi vegetatív szervek témakörének feldolgozásához (témavezetők: Nyárády Mariann és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal a növényi szaporító szervek témakörének feldolgozásához (témavezetők: Nyárády Mariann és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal az állatok viselkedése című témakör feldolgozásához (témavezetők: Pogány Ákos és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal az állatok szaporodása és egyedfejlődése című témakör feldolgozásához (témavezető: Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal az emberi kültakaró és a mozgás szervrendszere című témakör feldolgozásához (témavezetők: Nyárády Mariann és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal az emberi táplálkozás témakörének feldolgozásához (témavezetők: Nyárády Mariann és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal az emberi légzés témakörének feldolgozásához (témavezetők: Nyárády Mariann és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal az emberi anyagszállítás témakörének feldolgozásához (témavezetők: Nyárády Mariann és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal az emberi kiválasztás témakörének feldolgozásához (témavezetők: Nyárády Mariann és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal az idegi szabályozás témakörének feldolgozásához (témavezetők: Nyárády Mariann és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal a hormonális szabályozás témakörének feldolgozásához (témavezetők: Nyárády Mariann és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal az érzékelés témakörének feldolgozásához (témavezetők: Nyárády Mariann és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal az immunrendszer témakörének feldolgozásához (témavezetők: Nyárády Mariann és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal az emberi szaporodás és egyedfejlődés témaköreinek feldolgozásához (témavezetők: Nyárády Mariann és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal az egyed feletti szerveződési szintek általános jellemzése című témakör feldolgozásához (témavezető: Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal a bioszférára ható globális folyamatok című témakör feldolgozásához (témavezető: Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal az ökoszisztéma témakörének feldolgozásához (témavezető: Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal a környezet- és természetvédelem című témakör feldolgozásához (témavezetők: Nyárády Mariann és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal a molekuláris genetika témakörének feldolgozásához (témavezetők: Nyárády Mariann és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal a mendeli genetika témakörének feldolgozásához (témavezetők: Nyárády Mariann és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal a populációgenetika

és evolúciós folyamatok című témakör feldolgozásához (témavezetők: Nyárády Mariann és Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal a bioszféra evolúciója című témakör feldolgozásához (témavezető: Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal az ember evolúciója című témakör feldolgozásához (témavezető: Kriska György)

Munka a biológia laborban

Új tanári bemutató- és csoportmunkában elvégezhető laboratóriumi kísérletek szakmódszertani feldolgozása (témavezető: Kriska György)

Mobiltelefonra optimalizált képes határozókulcs kidolgozása vízminták mikroszkópos vizsgálatához (témavezető: Kriska György)

Szemléltetésalapú biológia tanítás

Mobiltelefonra optimalizált online 3D szemléltetőanyag és a hozzá tartozó szakmódszertani segédanyagok összeállítása az állatok szervezettana témakörhöz kapcsolódva (témavezető: Kriska György)

Mobiltelefonra optimalizált online 3D szemléltetőanyag és a hozzá tartozó szakmódszertani segédanyagok összeállítása a növények szervezettana témakörhöz kapcsolódva (témavezető: Kriska György)

Mobiltelefonra optimalizált online kép és filmgyűjtemény és a hozzá tartozó szakmódszertani segédanyagok összeállítása a talajlakó gerinctelenekhez kapcsolódva (témavezető: Kriska György)

Mobiltelefonra optimalizált online kép és filmgyűjtemény és a hozzá tartozó szakmódszertani segédanyagok összeállítása az édesvízi gerinctelenekhez kapcsolódva (témavezető: Kriska György)

Mobiltelefonra optimalizált interaktív animáció gyűjtemény és a hozzá tartozó szakmódszertani segédanyagok összeállítása az állatok szervezettana témakörhöz kapcsolódva (témavezető: Kriska György)

Mobiltelefonra optimalizált interaktív animáció gyűjtemény és a hozzá tartozó szakmódszertani segédanyagok összeállítása a sejttan témaköréhez kapcsolódva (témavezető: Kriska György)

Mobiltelefonra optimalizált interaktív animáció gyűjtemény és a hozzá tartozó szakmódszertani segédanyagok összeállítása a növényi szövetek témaköréhez kapcsolódva (témavezető: Kriska György)

Mobiltelefonra optimalizált interaktív animáció gyűjtemény és a hozzá tartozó szakmódszertani segédanyagok összeállítása az állati szövetek témaköréhez kapcsolódva (témavezető: Kriska György)

Mobiltelefonra optimalizált interaktív animáció gyűjtemény és a hozzá tartozó szakmódszertani segédanyagok összeállítása a növények vegetatív szervei című témakörhöz kapcsolódva (témavezető: Kriska György)

Mobiltelefonra optimalizált interaktív animáció gyűjtemény és a hozzá tartozó szakmódszertani segédanyagok összeállítása a növények szaporító szervei című témakörhöz kapcsolódva (témavezető: Kriska György)

Mobiltelefonra optimalizált interaktív animáció gyűjtemény és a hozzá tartozó szakmódszertani segédanyagok összeállítása a növényi szövetek témaköréhez kapcsolódva (témavezető: Kriska György)