Skip navigation

Szakdolgozat

A tanári szakdolgozattal kapcsolatos információk a következő helyen érhetők el: http://tkk.elte.hu/szakdolgozat/

A diszciplináris szakdolgozat szakmódszertani fejezetével kapcsolatos információk:

A szakdolgozat témája lehet valamelyik szakhoz kötődően szakmódszertani, pedagógiai, pszichológiai vagy a diszciplináris kutatás. Diszciplináris témájú szakdolgozat esetén a dolgozat kiegészül egy olyan elemmel, amely bemutatja annak kapcsolódását a tanári tevékenységhez. Az intézeti tanszékek által kiírt szaktárgyi szakmai kutatási témából vagy szakirodalom feldolgozásból készült dolgozatokat ki kell egészíteni egy 10-15 oldalas szakmódszertani fejezettel, amely alapvetően azt mutatja be, hogy a feldolgozott téma miként kapcsolódhat a biológiatanári tevékenységhez. Amennyiben a szakdolgozati téma megjelenik a közoktatásban, akkor például ki lehet dolgozni egy témakör tervezetét, ahol ez a téma is szerepel, óravázlatokkal és az ezekhez kapcsolódó oktatási segédanyagokkal. Ha viszont nagyon speciális a téma, akkor például ki lehet dolgozni hozzá egy szakköri tematikát, amelynek részét képezheti más egyebek mellett ez a kutatási téma is. A kiegészítő fejezet elkészíthető terep- vagy laboratóriumi munkalapok gyűjteményére és a kutatási témához kapcsolódó digitális tananyagokra alapozva is. A feldolgozás során a közérthető és gyakorlati jelentőséggel bíró információkra érdemes koncentrálni. A szakmódszertani rész pedagógiai kipróbálása nem kötelező. A kiegészítő fejezetet célszerű bevezetés, anyag és módszer, eredmények és összefoglalás részekre tagolni, de ha a téma úgy kívánja, ettől el is lehet térni. További kérdések esetén forduljanak a biológia szakmódszertanos oktatókhoz.

DISZCIPLINÁRIS SZAKDOLGOZATOK

A biológia szakmódszertanos záróvizsgarésszel kapcsolatos információk:

Ebben a Biológiai intézetben lebonyolított záróvizsgarészben a hallgatók megvédik szakdolgozatukat és biológia szakmódszertani tételekből vizsgáznak. A védés során 10 percben kell összefoglalni a szakdolgozat eredményeit és célszerű mindeközben diasort is bemutatni. A diszciplináris szakdolgozatok esetében a szakmódszertani fejezetre az előadás végén kb. 2 percben kell kitérni. Ezen kívül még 5 perc jut a kérdések megválaszolására. A védésen a bírálóknak kell jelen lenniük. Amennyiben ez nem megoldható, akkor a szakfelelős előre jelzi a TKK-nak, hogy a védés nem a bírálókkal, hanem a bizottsági tagokkal lesz lebonyolítva. A védésen a témavezetők jelenléte is ajánlott. A bírálókat és a bizottság külső tagjait a TKK hívja meg.

A BIOLÓGIAI SZAKMÓDSZERTANI CSOPORT SZAKDOLGOZATI TÉMÁI

Egyéni érdeklődés nyomán további témák is kiírásra kerülhetnek!

Környezeti nevelési projektek

Új módszerek a környezeti nevelésben (témavezető: Kriska György)

Tanösvény szakmódszertani feldolgozása (témavezető: Kriska György)

Aszfaltút, mint poláros fényszennyező objektum terepi vizsgálatának szakmódszertani feldolgozása (témavezető: Kriska György)

A kiskőrösi Szűcsi-erdő éger-kőrises láperdejéhez kapcsolódó tanösvény tervezése és szakmódszertani feldolgozása (témavezető: Kriska György)

Digitális módszerek alkalmazása a biológia szaktanteremben

Digitális érettségi feladat gyűjtemény készítése és gyakorlati tesztelése (témavezető: Kriska György)

Modern szemléltetés a biológia tanításában (témavezető: Kriska György)

Digitális tananyag összeállítása eXe learning programmal (témavezető: Kriska György)

Linkgyűjtemény összeállítása, megjelenítése a Biológia tansegédben. Alkalmazási lehetőségek a biológia oktatásban (témavezető: Kriska György)

Interaktív Flash animációk újrahasznosítása a biológia oktatásában (témavezető: Kriska György)

Munka a biológia laborban

Mikroszkópos eszközök és módszerek a biológia oktatásában (témavezető: Kriska György)

Korszerű eszközök alkalmazása a biológia laboratóriumban (témavezető: Kriska György)

Új tanári bemutató- és csoportmunkában elvégezhető laboratóriumi kísérletek szakmódszertani feldolgozása (témavezető: Kriska György)

Szemléltetésalapú biológia tanítás (témavezető: Kriska György)

Mobiltelefonra optimalizált online kép és filmgyűjtemény és a hozzá tartozó szakmódszertani segédanyagok összeállítása (témavezető: Kriska György)

Munkalap gyűjtemény összeállítása laboratóriumi vizsgálatokhoz. A munkalapok megjelenítése a Biológia Tansegédben és alkalmazása a gyakorlati órákon (témavezető: Kriska György)

Elkészült szakdolgozatok 2020-tól

DIGITÁLIS TANANYAG FEJLESZTÉS

Tényi Adrienn Viktória (2020) Digitális tananyag fejlesztése a sejtbiológia és az állati szövettan témakörének tanításához kapcsolódóan. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 64. o. Témavezető: dr. Kriska György

DIGITÁLIS MELLÉKLET

Bence Zsolt Imre (2021) Mobiltelefon kompatibilis interaktív tananyag fejlesztése gerinces állatok boncolásához. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 64. o. Témavezető: dr. Kriska György

DIGITÁLIS MELLÉKLET

Bene Kata (2021) Mikroszkópos vizsgálatok a biológia tanításában. Tananyagfejlesztés mikroszkópos vízminták vizsgálatához. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 65. o. Témavezető: dr. Kriska György

DIGITÁLIS MELLÉKLET

Füleki Boglárka (2021) Mobiltelefonra optimalizált online gerinctelen állathatározó fejlesztése, és gyakorlati tesztelése. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 65. o. Témavezető: dr. Kriska György

DIGITÁLIS MELLÉKLET

DIGITÁLIS MELLÉKLET

Kökény Katalin (2021) Interaktív térhatású tananyag fejlesztése a biológia oktatásához. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 104. o. Témavezető: dr. Kriska György

DIGITÁLIS MELLÉKLET

Molnár Zsófia Dóra (2021) IKT-használat a középiskolai biológia oktatásában. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 75. o. Témavezető: dr. Kriska György

Zechmeiszter Vivien Hanna (2022) Mobiltelefon kompatibilis interaktív tananyag fejlesztése gerinctelen állatok boncolásához. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 63. o. Témavezető: dr. Kriska György

DIGITÁLIS MELLÉKLET

Farkas Mónika (2022) Egyed feletti szerveződési szintekhez kapcsolódó linkgyűjtemény és digitális tananyag összeállítása, megjelenítése a Biológia tansegéden. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 71. o. Témavezető: dr. Kriska György

DIGITÁLIS MELLÉKLET

Rádóczi Patrícia (2022) Interaktív digitális tananyag fejlesztése érettségi feladatsorok felhasználásával a keringési rendszer témaköréhez kapcsolódóan. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 214. o. Témavezető: dr. Kriska György

DIGITÁLIS MELLÉKLET

Boros Orsolya (2023) Online és hibrid szabadulószobák szerepe és lehetőségei a biológiaoktatásban. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 74. o. Témavezető: dr. Kriska György

Gál Anett (2023) Interaktív Flash animációk újrahasznosítása a biológia oktatásában.  ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 81. o. Témavezető: dr. Kriska György

Nagy Kinga (2023) IKT eszközök és módszerek alkalmazása tanári bemutatókísérletekben. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 58. o. Témavezető: dr. Kriska György

Jakab Olga Eszter (2024) Interaktív digitális tananyag fejlesztése érettségi feladatsorok felhasználásával a növénytan témaköréhez kapcsolódóan. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 51. o. Témavezető: dr. Kriska György

DIGITÁLIS MELLÉKLET

KÖRNYEZETI NEVELÉS

Kuves-Szalóki Ivett (2020) Fundoklia-völgy tanösvényének szakmódszertani feldolgozása. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 69. o. Témavezető: dr. Kriska György

DIGITÁLIS MELLÉKLET

Tóth Mátyás (2020) Üvegépület, mint poláros fényszennyező objektum terepi vizsgálatának szakmódszertani feldolgozása ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 69. o. Témavezető: dr. Kriska György

DIGITÁLIS MELLÉKLET

Gombkötő Renáta (2021) Vonyarcvashegyen a Szent Mihály-domb környékére tervezett tanösvény szakmódszertani feldolgozása. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 69. o. Témavezető: dr. Kriska György

DIGITALIS MELLÉKLET

Hencz Eszter (2021) Időszaki kiállítás ismeretanyagának összeállítása, digitális és papíralapú múzeumi foglalkoztató készítése a látás témakör feldolgozásához 10–18 évesek számára az ELTE TM Biológiai és Paleontológiai Gyűjtemény preparátumai alapján. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 94. o. Konzulens: dr. Kriska György

Hornyák Krisztina (2021) Tanösvény a Füvészkertben. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 69. o. Témavezető: dr. Kriska György

Tóth Viktória (2021) Gyógynövényekkel kapcsolatos ismeretek a biológia oktatásában. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 69. o. Témavezető: dr. Kriska György

Gazdag Mónika (2023) A Zalakarosi Parkerdő Csiga-túra tanösvényének szakmódszertani feldolgozása. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 85. o. Témavezető: dr. Kriska György

DIGITÁLIS MELLÉKLET

Gombolai Dorina (2022) A Nemzeti Botanikus Kertbe tervezett tanösvény szakmódszertani feldolgozása. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 85. o. Témavezető: dr. Kriska György

Illés Enikő (2023) A győri Püspökerdő szakmódszertani feldolgozása. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 99. o. Konzulens: Nyárády Mariann

Papp Anett (2023) Halásztelki tanösvény szakmódszertani feldolgozása. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 108. o. Konzulens: Együd Bence Norbert

Sipos Katalin (2023) A felső-mátrai Sípark tanösvény szakmódszertani feldolgozása. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 80. o. Témavezető: dr. Kriska György

Vadász Réka (2023) Mátrakeresztesre tervezett tanösvény szakmódszertani és élménypedagógiai feldolgozása. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 73. o. Konzulens: dr. Pogány Ákos

Fenyvesi Roberta (2023) Királyrét környékére tervezett tanösvény szakmódszertani feldolgozása. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 80. o. Témavezető: dr. Kriska György

Kiss Adrián (2024) A Merzse-mocsár biológia szakmódszertani feldolgozása. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, . o. Témavezető: dr. Kriska György

Teleki Zsófia (2024) Az Orfűi Vízfő-tanösvény biológia szakmódszertani feldolgozása. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 72. o. Témavezető: dr. Kriska György

DIGITÁLIS MELLÉKLET

EGÉSZSÉGNEVELÉS

Imre Dóra (2020) A szexuális nevelés lehetőségei a középiskolai biológia oktatásában. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 65. o. Témavezető: dr. Pogány Ákos

Molnárné Pintér Trude Margaréta (2022) Digitális tananyagok a szexuális nevelésben.  ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 59. o. Témavezető: dr. Kriska György

EGYES TÉMAKÖRÖK FELDOLGOZÁSA

Papp Ádám (2022) Az evolúciós szemlélet helye a biológia tanításában. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 65. o. Témavezető: dr. Kriska György

Farkas Mónika (2022) Egyed feletti szerveződési szintekhez kapcsolódó linkgyűjtemény és digitális tananyag összeállítása, megjelenítése a Biológia tansegéden. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 71. o. Témavezető: dr. Kriska György

DIGITÁLIS MELLÉKLET

Rádóczi Patrícia Éva (2022) Interaktív digitális tananyag fejlesztése érettségi feladatsorok felhasználásával a keringési rendszer témaköréhez kapcsolódóan. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 214. o. Témavezető: dr. Kriska György

DIGITÁLIS MELLÉKLET

Laza Orsolya (2023) A bioetika megjelenésének lehetőségei a biológia-egészségtan tantárgy keretein belül a közoktatásban. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 44. o. Témavezető: dr. Kriska György

OKTATÁSI MÓDSZEREK

Lukács Márton (2020) Új tanári bemutató- és csoportmunkában végezhető kísérletek szakmódszertani feldolgozása. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 45. o. Témavezető: Nyárády Mariann

Bodócs-Nagy Lili (2022) A csoportmunka hatékonysága a biológiaoktatásban. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 91. o. Témavezető: Nyárády Mariann

Mészáros Nikolett (2022) Egy gamifikált értékelési rendszer kidolgozása és kipróbálása a középiskolai biológia oktatásban. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 63. o. Témavezető: Nyárády Mariann