Skip navigation

Szakdolgozat

Témalehetőségek

Interaktív programok, információs honlapok, mobiltelefon applikációk fejlesztése a biológia oktatás különböző témaköreihez és az ezekhez kapcsolódó szakmódszertani segédanyagok kidolgozása (témacsokor)

A témában való részvétel nem igényel programozási előismereteket, csupán számítógép használati tapasztalatot. A jelölt feladata olyan a biológia egyes témaköreinek oktatásához kapcsolódó interaktív alkalmazások elkészítése, amelyek módszertanilag sokoldalúan használhatók a közoktatásban. A hallgató munkája továbbá az elkészült programok használatát segítő módszertani anyagok elkészítése és pedagógiai kipróbálása. Különböző témakörök és megjelenítési módok (interaktív program, információs honlap, mobiltelefon applikáció) alkalmazása esetén több hallgató is választhat szakdolgozati témát a témacsokorhoz kapcsolódva. 

Témavezető: dr. Kriska György adjunktus, elérhetőség: kriska.gyorgy@ttk.elte.hu

A talaj élővilágának komplex bemutatása (film, fotó, animáció)

A talaj rejtett élővilága tág lehetőségeket kínál a biológia különböző területeinek oktatásában. Mindeddig azonban az élőlények körülményes megjeleníthetősége, szemléltethetősége miatt a biológia oktatás mostohán bánt ezzel a témával. A témát választó jelölt feladata a talajlakó élőlények begyűjtése, valamint a mikroszkópos és makroszkópos technikákkal elkészült szemléltetőanyagok tantárgypedagógiai feldolgozása lenne.

Témavezető: dr. Kriska György adjunktus, elérhetőség: kriska.gyorgy@ttk.elte.hu

Korszerű fotózási és mikroszkópos technikákon alapuló oktatócsomag elkészítése a biológia oktatásához (témacsokor)

Erre a témára elsősorban olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik már rendelkeznek egy konkrét érdeklődési területtel és ehhez kapcsolódóan szívesen foglalkoznának egy eredeti szemléltető anyagokon alapuló oktatócsomag elkészítésével. A technikai lehetőségek kiterjednek a fény és sztereomikroszkópos fotózásra, filmezésre (full HD, 4K minőség) és 3D fotózásra. Különböző témakörök feldolgozása esetén több hallgató is választhat szakdolgozati témát a témacsokorhoz kapcsolódva. 

Témavezető: dr. Kriska György adjunktus, elérhetőség: kriska.gyorgy@ttk.elte.hu

Számítógépes oktatócsomag fejlesztése a biológia tanulókísérleti órákhoz (témacsokor)

A tanulókísérletek fontos szerepet játszanak a biológia oktatásában, ezek a középszintű érettségi tematikájában is szerepelnek. Ezért fontos lehet egy olyan számítógépes oktatócsomag fejlesztése, amely a tanulókísérleti órák előkészítésében és a gyakorlati foglalkozások során megszerzett ismeretek ellenőrzésében, gyakorlásában hasznosítható. A vállalkozó jelölt feladata egyes témakörökhöz kapcsolódóan kidolgozni egy ilyen számítógépes segédanyagot a hozzátartozó módszertani segédlettel együtt. Különböző témakörök feldolgozása esetén több hallgató is választhat szakdolgozati témát a témacsokorhoz kapcsolódva.

Témavezető: dr. Kriska György adjunktus, elérhetőség: kriska.gyorgy@ttk.elte.hu

Tanórán kívüli tevékenységet támogató biológiai szakmódszertani anyagok kidolgozása (témacsokor)

A szabadég iskola körébe sorolható tanórán kívüli tevékenységek fontos részét képezik a biológia oktatásának. Ezek megvalósítása különböző módszertani megoldásokat és eltérő segédletek alkalmazását várja el a felhasználótól. A vállalkozó jelölt feladata az egyes tevékenységformákhoz (pl. terepmunka, terepgyakorlat, nyári tábor, erdei iskola) kapcsolódó biológia szakmódszertani segédanyag kidolgozása, lehetőség szerint pedagógiai kipróbálása. Különböző tevékenységformák és témák feldolgozása esetén több hallgató is választhat szakdolgozati témát a témacsokorhoz kapcsolódva.

Témavezető: dr. Kriska György adjunktus, elérhetőség: kriska.gyorgy@ttk.elte.hu