Skip navigation

Tantermi demonstrációs gyakorlatok

Követelmények, tematika

 

Tisztelt  Hallgatók!

 

A Tantermi demonstrációs gyakorlatok tárgyat  heti három órás gyakorlat keretében oktatjuk az őszi félévben, ezért a kiegészítő képzésben részt vevők is csak páratlan félévekben tudják felvenni.

A gyakorlatokról való három hiányzás esetén legalább egy gyakorlat anyagát pótolni kell — vagy másik csoportnál, vagy a vizsgaidőszak első hetében kijelölt időpontban (lásd: Tanulmányi és vizsgaszabályzat). A gyakorlatokon zajló munka menete a jelenlevő hallgatók létszámától függ, ezért a kezdés után érkezők már nem tudnak részt venni a gyakorlatokon, késésük hiányzásnak minősül.

Az alábbi tematikában is feltüntetett, határidőre be nem nyújtott, illetve be nem mutatott munkák értékelése elégtelen. A beadás, bemutatás határidejét méltánylást érdemlő, indokolt esetekben egyénileg egy héttel meghosszabbítjuk, de ilyenkor az esetleges szóbeli ismertetésre és értékelésre már nincs lehetőség.  Az "elégtelen" értékelést kapott munkát pótolni ill. ismételni kell, legkésőbb a vizsgaidőszak első hetében.

 

TEMATIKA:

 

1

A biológia szakmódszertan célja, tárgya, feladata. A biológia tantárgy helye a közoktatásban. Az iskolai és tanórai munka tervezése, óratípusok.

Otthon: Táblai rajz készítése szabadon választott témakörből (bemutatás a következő két gyakorlaton)

2

Táblai rajzok bemutatása és elemzése I. - elfogadásra

3

Táblai rajzok bemutatása és elemzése I. - elfogadásra

Otthon: Táblai rajz készítése megadott témából (bemutatás a következő két gyakorlaton)

4

Táblai rajzok bemutatása és elemzése II. - jegyre

5

Táblai rajzok bemutatása és elemzése II. - jegyre

6

A szemléltetés eszközei és szerepük a tananyag feldolgozásában és rögzítésében.

7

Digitális szemléltetőanyag készítése

OtthonSzabadon választott téma alapján szemléltetés tervezése (bemutatás a következő gyakorlaton)

8

Szemléltetés a gyakorlatban I. - elfogadásra

Otthon: Megadott téma alapján szemléltetés tervezése (bemutatás a következő két gyakorlaton)

9

Szemléltetés a gyakorlatban I. - elfogadásra

10

Szemléltetés a gyakorlatban II. - jegyre

OtthonMegadott téma alapján szemléltetés tervezése (bemutatás a következő két gyakorlaton)

11

Szemléltetés a gyakorlatban II. - jegyre. Az óratervezet.

Otthon: Megadott téma alapján óratervezet készítése

12

Értékelés

A gyakorlati jegy odaítélésekor a következő teljesítményeket értékeljük:

– A bemutatott táblai rajz,

– a szemléltetés

– és a beadott óratervezet.