Skip navigation

Térhatású fényképezés és szemléltetés

Kriska Gy. (2008) Térhatású fényképezés és szemléltetés. Flaccus Kiadó, 103. o. + CD–ROM

A digitális fotózás és a számítógép-használat elterjedése ma már mindenki számára megteremtette a lehetőséget arra, hogy térhatású felvételeket készítsen, és ezeket széles körben megismertesse másokkal. Ezért különösen aktuálissá vált egy olyan gyakorlati ismereteket közlő könyv megjelentetése, amely bemutatja azokat az egyszerű fényképezési technikákat és számítógépes módszereket, amelyekkel alapos elméleti ismeretek és költséges technikai eszközök nélkül is képesek lehetünk háromdimenziós képek elkészítésére.

A könyv a gyakorlati megvalósításra helyezi a fő hangsúlyt, ezért csak minimális elméleti ismeretet közvetít, miközben nagy hangsúlyt fektet az egyes gyakorlati módszerek leírására, a tökéletes térélmény megvalósítása szempontjából létfontosságú mesterfogások megismertetésére és a gazdag képi szemléltetésre. Mindezek alapján könyvünket a térhatású fényképezéssel csak most ismerkedő olvasóknak ajánljuk elsősorban. Az ismertetett módszerek nagy változatossága és a legújabb technikák (pl. 2D–3D átalakítás) bemutatása miatt azonban bízunk benne, hogy a térhatású fotózást magas színvonalon művelő fotósok is találnak hasznos ismereteket a kiadványban.

A könyv CD-melléklete egy eredeti képvetítő programot és interaktív feladatsorokat („Tudáskaszinók”, „Fogd és vidd” feladatok) tartalmaz, amelyeket feltölthetünk saját képeinkkel és szövegeinkkel. Így a testreszabható interaktív animációk saját digitális oktatóanyag elkészítésére is lehetőséget adnak. A programrészek nem csak 3D, hanem 2D képekkel is feltölthetők. A program használatának részletes leírása a könyv utolsó fejezetében olvasható. A háromdimenziós képi megjelenítés forradalmian új lehetőségei nem csupán új fotóremekek megszületésére adnak esélyt, hanem hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy a fiókok mélyén rejtőzködő fekete-fehér műalkotások is megjelenhessenek új, látványos köntösben, hirdetve egykori alkotójuk hozzáértését.

KIADÓI OLDAL