Skip navigation

Biológia a közoktatásban 0+1

A biológia a közoktatásban tárgyat a páratlan félévekben oktatjuk, kétheti 1,5 órás gyakorlat keretében tartunk meg. A kurzushoz kapcsolódó segédanyagok a honlapunkon érhetők el.

TEMATIKA 2021/2022 tanév

1-2.

Oktatási célra használható IKT-s eszközök a biológiatanításban. Értékelő eszközök - Tudásellenőrző környezet. Redmenta, LearningApps.org, OkosDoboz, Quizlet, Kahoot, Socrative, Google ürlap. Az eXe learning használata.

Otthon: 45 perces digitális óra tervezetének elkészítése legalább 3 értékelő eszköz alkalmazásával. Adatlap kitöltése a digitális tananyagokhoz.

3-4.

A digitális óra tervezetek szóbeli ismertetése.

5-6.

A digitális óra tervezetek szóbeli ismertetése.

7-8.

Az elkészült digitális tananyagok bemutatása, értékelés.

9-10.

Az elkészült digitális tananyagok bemutatása, értékelés.

11-12.

Az elkészült digitális tananyagok bemutatása, értékelés.

13-14.

Az elkészült digitális tananyagok bemutatása, értékelés.

 

A gyakorlati jegy odaítélésekor a következő teljesítményeket értékeljük:

– Digitális óra tervezete

– Digitális tananyagok

Szakirodalom

Kriska Gy., Karkus Zs. (2015) A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, 344. o. + digitális melléklet, http://bszm.elte.hu/Kriska_Karkus_konyv.pdf

Molnár Zsófia Dóra (2021) IKT-használat a középiskolai biológia oktatásában. ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport. Szakdolgozat, 75. o. Témavezető: dr. Kriska György

Adatlap letöltése