Skip navigation

A középiskolai biológia tanítása 0+2

Tisztelt  Hallgatók!                                                                                                      

A középiskolai biológia tanítása. tárgyat heti két órás laboratóriumi gyakorlat keretében oktatjuk az őszi félévben, a kiegészítő képzésben részt vevők is csak páratlan félévekben tudják felvenni.

A gyakorlatokról való három hiányzás esetén legalább egy gyakorlat anyagát pótolni kell, vagy másik csoportnál, vagy az utolsó héten. Négy, vagy annál több hiányzás esetén gyakorlati jegy nem adható. A terepgyakorlatról történő hiányzás két gyakorlatról történő hiányzásnak minősül! A gyakorlatokon zajló munka menete a jelenlevő hallgatók létszámától függ, ezért a kezdés után érkezők már nem tudnak részt venni a gyakorlatokon, késésük hiányzásnak minősül.

A laboratóriumi vizsgálatokon csak az vehet részt, aki legalább elégségesre (2) megírja a ZH-t. Az „elégtelen” minősítést kapott munkát pótolni ill. ismételni kell.

 

TEMATIKA:

 

1. Bevezetés

A gyakorlati vizsgálatok és a munkalapok szerepe a biológia tanításában és az érettségi vizsgán. A kurzushoz kapcsolódó nyomtatott és digitális szak- és szakmódszertani irodalom áttekintése.

2. Laboratóriumi eszközök, növényhatározás

Seregélyes T., Simon T (2012) Növényismeret. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 276. o.

3. Terepgyakorlat tantermi előkészítése

Édesvízi gerinctelen állatfelismerés, áramló vizek ökológiai állapotfelmérése (MMCP)

Kriska Gy. (2022) Édesvízi gerinctelenek Közép-Európában

Kriska Gy., Karkus Zs. (2022) A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. ELTE TTK Biológiai Intézet

4-5. Terepgyakorlat a Csömöri-pataknál (áramló víz ökológiai állapotfelmérése, növénycönológiai vizsgálat)

A gyakorlaton egyeztetett időpontban kell megjelenni.

A terepgyakorlat dupla gyakorlatnak számít!

6. Zárthelyi dolgozat

Téma: édesvízi makrogerinctelen ismeret, MMCP módszer és a 3-4. és a 7-10. gyakorlatok szakmai, szakmódszertani anyaga. A szakirodalom az egyes témáknál szerepel (lásd alább)

Felkészüléshez: Édesvízi gerinctelen határozókulcs

Mobiltelefon kompatibilis határozó

MMCP módszer

MMCP adatlap

7. Rendszertani, ökológiai és szervezettani vizsgálatok  

Csillós egysejtűek vizsgálata: pozitív-  és negatív kemotaxis

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 163-164. o.

 

Vízminta fénymikroszkópos vizsgálata

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 7-26 o.

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 160-163. o.

Bergman-szabály modellezése

Karkus Zs. (2004) A környezeti tényezők tanításának elmélete és gyakorlata: a klimatikus adaptáció A biológia tanítása: módszertani folyóirat 12:(2) 19-22. o.


Élesztő, penészgomba, lombosmoha, fonalas moszatok (Oscillatoria, Spirogyra, Cladophora) sztereó- és fénymikroszkópos vizsgálata

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 21-33 o.

Sütőélesztő mikroszkópos vizsgálata

Penészgombák megfigyelése

 

Virág és terméstípusok bogárnézős vizsgálata

Kriska Gy., Gánóczy A. (2013) Bogárnézős vizsgálatok. Növényvilág. Természetismeret gyerekeknek. Flaccus Kiadó, 256. o.

 

Talaj vízmegkötő képességének vizsgálata

Talaj mésztartalmának kimutatása

Gerinctelen állatok szervezettani vizsgálata

Kriska Gy., Lőw P. (2012) Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 11-135. o.

Kriska Gy. (2008) Édesvízi gerinctelen állatok – határozó. Nemzeti Tankönyvkiadó, 368. o.

8. Biokémiai vizsgálatok  

Redukáló cukrok vizsgálata

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 46-52. o.

 

Keményítő és cellulóz vizsgálata

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 52-57. o.

 

Fehérje kimutatás

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 57-63. o.

 

Fehérje kicsapódás

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 63-65. o.

 

Lipidek vizsgálata

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 66-67. o.

 

Kolloidrendszer adszorpciója

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 68-69. o.

 

Klorofill kromatográfia

9. Sejtbiológiai és szövettani vizsgálatok

 

Sejtmag vizsgálat

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 27 o.

 

Plazmolízis

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 23-26 o.

 

A hajtás szövettani vizsgálata

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 68-128 o.

 

A gyökér szövettani vizsgálata

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 49-67 o.

 

A csírázás és feltételei

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 39-48 o.


Növényi epidermisz vizsgálata

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 30-40 o.

 

Növényi kristályzárványok vizsgálata (vöröshagyma, fikusz, nebáncsvirág)

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 27-29 o.

 

A növényi anyagszállítás mikroszkópos vizsgálata

 

Párologtatás vizsgálata

 

A fotoszintézis vizsgálata

10. Életműködések vizsgálata   

Keményítő emésztés

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 164. o.

 

Tojásfehérje emésztés (pepszin, dipankrin)

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 165-166. o.

 

Erjedés vizsgálata

 

A biológiai oxidáció és fotoszintézis vizsgálata

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 166-168. o.

 

Gerinctelen állat légzésének vizsgálata

Kriska Gy., Lőw P. (2012) Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 11-135. o.

Kriska Gy. (2008) Édesvízi gerinctelen állatok – határozó. Nemzeti Tankönyvkiadó, 368. o.

Hal légzésvizsgálata


Vitálkapacitás mérése

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 167. o.

 

Kapilláriskeringés vizsgálata

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 168-169. o.

 

Vérnyomás mérés

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 169-170. o.

 

Érzékeléssel kapcsolatos vizsgálatok

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 170-180. o.

 

Térdreflex vizsgálata

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 180. o.

11. Mikroszkópos preparátumok készítése, ezek képi dokumentálása digitális eszközökkel.

Leadás: 4 db kitöltött gyakorlati munkalap

Kriska Gy., Karkus Zs. (2022) A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. ELTE TTK Biológiai Intézet

12. Értékelés

 

A gyakorlati jegy odaítélésekor a következő teljesítményeket értékeljük:

– Az elkészített két munkalap

– A zárthelyi dolgozat eredménye