Skip navigation

Biológia kritériumtárgy 2+0

TEMATIKA

BSC Integrált Biológia képzés tantárgyleírás – GYAKORLATI ÓRA

A tárgy

kódja

biokrib17ga

megnevezése (magyar)

Biológia kritériumtárgy

(angol)

Biology criterion course

heti óraszáma

2

órabontás/tömbösítés

 

kredit értéke

0

tárgyfelvétel típusa

kötelező

a meghirdetés féléve

1.

hallgatói létszám

300

 

csoportok száma

1

 

csoport létszáma

300

előfeltétel(ek) – tantárgyi

 

előfeltételek – ismeretkör

 

előfeltételek – előzetes felmérés

 

A tárgyfelelős

neve

Pogány Ákos

beosztása

adjunktus

Neptun kódja

G2W02Z

tanszéke

ETO

Gyakorlat típusa

Szeminárium

A tantárgy tartalma (14 hétre)

 

1

cím

A kurzus ismertetése, a Moodle használata

 

Feladatok

A biológia kritériumtárgy céljának és a kurzus menetének ismertetése. A Moodle rendszer bemutatása és példafeladatok megoldása.

 

Számítási feladat

Nincs

 

Jegyzőkönyv

Nincs

 

Műszerek

Nincs

 

Költségek

Nincs

2

cím

1. Moodle teszt

 

Feladatok

A biológia kritériumtágy 1. (felmérő) teszjének megírása számítógépen, 3 csoportban.

 

Számítási feladat

Populációgenetikai számítás

 

Jegyzőkönyv

Nincs

 

Műszerek

Nagy számítógépterem számítógépei

 

Költségek

Nincs

3

cím

A sejtek kémiai felépítése

 

Feladatok

A biológialiag fontos makromolekulák rendszerezése: szervetlen és szerves vegyületek. A szerves vegyületek és funkciós csoportjaik: szénhidrátok, lipidek, fehérjék és nukleinsavak.

 

Számítási feladat

Nincs

 

Jegyzőkönyv

Nincs

 

Műszerek

Nincs

 

Költségek

Nincs

4

cím

A pro- és eukarióta sejt, transzportfolyamatok a sejtben

 

Feladatok

Prokarióta és eukarióta sejtek összehasonlítása, kompartmentalizáció, sejtmembránok felépítése és szerepe. Az eukarióta sejtalkotók felépítése és funkciója. Transzportfolyamatok: diffúzió, aktív- és passzív transzport. Ozmózis: plazmolízis és hemolízis.

 

Számítási feladat

Nincs

 

Jegyzőkönyv

Nincs

 

Műszerek

Nincs

 

Költségek

Nincs

5

cím

A szénhidrátok felépítése a növényekben

 

Feladatok

A szénhidrátok felépítésének kémiai és fizikai alapjai. A fotoszintézis jelentősége, a foto- és kemoszintézis összehasonlítása. A fotoszintézis fény- és sötét szakaszának biokémiai folyamatai.

 

Számítási feladat

Nincs

 

Jegyzőkönyv

Nincs

 

Műszerek

Nincs

 

Költségek

Nincs

6

cím

A szénhidrátok lebontási lehetőségei az élőlényekben

 

Feladatok

A szénhidrátok lebontásának aerob útja - biológiai oxidáció, és szakaszai: glikolízis, citromsavciklus, terminális oxidáció. Anaerob utak: tejsavas és alkoholos erjedés.

 

Számítási feladat

Nincs

 

Jegyzőkönyv

Nincs

 

Műszerek

Nincs

 

Költségek

Nincs

7

cím

A DNS szerkezete, szerveződése és információ tárolása

 

Feladatok

A DNS felépítése: nukleotid monomerek, kettős hélix és komplementaritás. A DNS kódolási rendszere, transzkrpició és transzláció.

 

Számítási feladat

Nincs

 

Jegyzőkönyv

Nincs

 

Műszerek

Nincs

 

Költségek

Nincs

8

cím

Klasszikus genetika és populációgenetika

 

Feladatok

A klasszikus Mendeli genetika, a gének kölcsönhatásainak alapvető összefüggései. Klaaszikus öröklésmenetek, allélikus génkölcsönhatások. A mendeli törvények, kapcsoltság és géntérképezés. A populációgenetika kérdései, a Hardy-Weinberg törvény és alkalmazása a geno-és fenotípusos gyakoriságok számítására.

 

Számítási feladat

Populációgenetikai számítás

 

Jegyzőkönyv

Nincs

 

Műszerek

Nincs

 

Költségek

Nincs

9

cím

A sejtciklus és kísérő jelenségei

 

Feladatok

A sejtek ciklikus anyagcsere folyamatai és osztódási jelenségei. A DNS szintézise, mitózis és meiózis.

 

Számítási feladat

Nincs

 

Jegyzőkönyv

Nincs

 

Műszerek

Nincs

 

Költségek

Nincs

10

cím

Kémiai jelátvitel a test folyadékterein keresztül

 

Feladatok

A neuro-endokrin rendszer jellemzői, a hormonok csoportosítása és működése. A hipotalamo- hipofizeális rendszer, endokrin mirigyek és működésük.

 

Számítási feladat

Nincs

 

Jegyzőkönyv

Nincs

 

Műszerek

Nincs

 

Költségek

Nincs

11

cím

Kémiai jelátvitel szinapszisokon keresztül

 

Feladatok

A hormonális és idegi szabályozás összehasonlítása. Idegsejtek felépítése, típusai, működésük. A nyugalmi- és akciós potenciál, az ingerület vezetése. Az idegsejtek kapcsolatai, kémiai- és elektromos szinapszisok. Az idegrendszer felépítése, gerincvelői reflexek.

 

Számítási feladat

Nincs

 

Jegyzőkönyv

Nincs

 

Műszerek

Nincs

 

Költségek

Nincs

12

cím

Ökológia

 

Feladatok

Ökológiai alapfogalmak, az egyed feletti szerveződési szintek. Populációk jellemzői, térbeli- és időbeli eloszlásuk. Ökológiai környezet, tűrőképesség. Populációk közötti kölcsönhatások.

 

Számítási feladat

Nincs

 

Jegyzőkönyv

Nincs

 

Műszerek

Nincs

 

Költségek

Nincs

13

cím

Evolúció

 

Feladatok

Az evolúció genetikai alapjai. Szelekció - adaptív evolúció. Mutáció, rátermettség, szelekciós mechanizmusok. Koevolúció, emberi hatások, rokon- és csoportszelekció, szexuális szelekció. Nem adaptív evolúció. Fajképződés.

 

Számítási feladat

Nincs

 

Jegyzőkönyv

Nincs

 

Műszerek

Nincs

 

Költségek

Nincs

14

cím

2. Moodle teszt

 

Feladatok

A biológia kritériumtágy 2. teszjének megírása számítógépen, 2 (3) csoportban.

 

Számítási feladat

Populációgenetikai számítás

 

Jegyzőkönyv

Nincs

 

Műszerek

Nagy számítógépterem számítógépei

 

Költségek

Nincs

Irodalom / Tananyag

PPT/PDF a leadott órai anyag, 12x 45 dia (540);
Moodle e-learning rendszerben létrehozott 2000 kérdéses kérdésbank és rá épülő tesztek

Évközi feladatok 

1 ZH a szemeszter elején (szeptember). Sikertelen 1. ZH esetén egy 2. ZH a szemeszter végén (december).

Számonkérési és értékelési rendszer

módja

Számítógépes tesztkérdések – többválasztásos

egyéb

 

alapja

A tesztre kapott kétfokozatú jegy (megfelelt/nem megfelelt): két teszt közül az egyiket megfeleltre kell teljesíteni

Neptun típusa

gyakorlati jegy (2)

Tanulók felkészülése

Folyamatos évközi készülés: heti 3-4 óra

Elsajátított kompetenciák

 

 

Tudás

később kitöltendő

Képesség

később kitöltendő

Attitüd

később kitöltendő

Autonómia és felelősség

később kitöltendő

Foglalkozások költsége /csoport

0

Foglalkozások költsége /évfolyam

0

Általános költségek 

 

 

összege

 

Összköltség

0

Összköltség / hallgató

0

Oktató(k)

Kitöltendő, ha nem egyezik a tantárgyfelelőssel vagy több oktató tartja!