Skip navigation

Szakmai anyagok

Könyvek PDF-ben

BOLÓGIA SZAKMÓSZERTAN

Kriska Gy., Karkus Zs. (2015) A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, 344. o. + digitális melléklet

DIGITÁLIS MELLÉKLET I.

DIGITÁLIS MELLÉKLET II.

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 160. o. + DVD

Kriska Gy. (2012) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 203. o. + DVD

Kriska Gy., Lőw P. (2012) Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 222. o. + DVD

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 224. o. + DVD

LovasB. (1990) Édesvízi parányok 1. Móra Kiadó, 60. o.

Lovas B. (1991) Édesvízi parányok 2. Móra Kiadó, 60. o.

TEREPMUNKA

Kriska Gy. (2008) Édesvízi gerinctelen állatok – határozó. Nemzeti Tankönyvkiadó, 368. o.

Kriska Gy. (2017) Vizes élőhelyek növényvilága - Száras növények. ELTE TTK, 66. o.

Kriska Gy. (2017) Édesvízi gerinctelenek - Állóvizek. ELTE TTK, 48. o.

Kriska Gy. (2017) Édesvízi gerinctelenek - Folyók és patakok. ELTE TTK, 44. o.

Digitális oktatóprogramok, mobilaplikációk

TANTERMI FOGLALKOZÁSOK

Édesvízi makrogerinctelenek egyszerűsített PC-s határozója magyar, angol és német nyelven

Édesvízi gerinctelen állatok - oktató program magyar angol és német nyelveken

Állatszervezettani ismeretek oktatása és tanulása magyar és angol nyelvű interaktív programokkal

Interaktív mozgóképtár a természetismeret és a biológia tanításához, tanulásához

TEREPMUNKA

Androidos mobilalkalmazás édesvízi makrogerinctelenek meghatározásához

Szakmai linkek

Mándics Dezső: Biológia érettségi

Gőz József: Bio Téka. Biológia szemléltető animációk, interaktív alkalmazások, érettségi feladatok